17 Ağustos 1999 İzmit Ve 12 Kasım 1999 Düzce Depremleriyle Oluşan Düşey Deformasyonun Modellendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Cingöz, Ayhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Depremler neticesinde Marmara ve çevresinde yer alan , büyük emek ve maliyet harcanarak kurulan yatay ve düşey kontrol ağlarına ait noktalar yer değiştirmiştir. Dolayısı ile bölgenin tümünde yatay ve düşey yöndeki meydana gelen deformasyonların tespit edilmesi ve noktaların yeni koordinat ve yüksekliklerinin tanımlanması ihtiyacı meydana gelmiştir. Bu çalışmada, 17 Ağustos 1999 İzmit ve 12 Kasım 1999 Düzce depremleri öncesi ve sonrasında yapılan nivelman ölçülerinden yararlanarak hesaplanan nokta yüksekliklerini kullanarak düşey yer değiştirmelerin hesaplanması ve çeşitli yöntemler kullanarak modellenmesi amaçlanmıştır. Hesaplama çalışmalarında birbirinden farklı yöntem ve yaklaşımlar kullanılarak elde edilen sonuçlar karşılaştırılmış ve böylece deprem anı etkilerin giderilmesi için en uygun yöntem belirlenmiştir. Deprem bölgesinde herhangi bir konumdaki söz konusu depremlerden kaynaklanan düşey konum değişimleri, tekrarlı nivelman, tekrarlı GPS ve Yoshimitsu OKADA (1985) tarafından ileri sürülen dislokasyon formülleri kullanılarak FORTRAN dilinde hazırlanmış DISPLACE yazılımı yardımıyla hesaplanmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır.
Displacements in coordinates of points belong to horizontal and vertical networks in Marmara and vicinity region were occurred after the earthquakes. Because of this, its need to determine the horizontal and vertical deformations and re-coordinate and re-define the point heights in the whole region. In this study, it is aimed to predict the vertical displacements where measurements missing and to model via various modeling methods by using the measurements performed before and after 17 August 1999 İzmit and 12 November 1999 earthquakes. The results obtained from different methods and approaches are compared to determine the best way in modeling the vertical displacements. Vertical displacements caused by these earthquakes in earthquake area were calculated by using releveling measurements, GPS observations and dislocation formula of Yoshimitsu OKADA (1985) written in FORTRAN language name DISPLACE software and results were compared
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
TUDKA, yer değiştirmeler, prediksiyon, İzmit ve Düzce Depremleri, TNFVN, displacements, prediction, İzmit and Duzce Earthquakes
Alıntı