Bor İçeren Epoksi Akrilat Kaplamalar

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-09-13
Yazarlar
Kaya, Kübra
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada polimerleşebilen boron metakrilat monomeri ve boron metakrilat oligomeri seztezlenmis ve çeşitli UV ile kürleşebilen epoksi akrilat kaplamalar sentezlenmiştir. Ayrıca polimerleşebilen organik kısım ile, TEOS ve MAPTMS bileşiklerinin hidroliz ve kondensazyonu ile hazırlanan inorganik kısımdan UV ile sertleşebilen organik-inorganik hibrit kaplamalar sentezlenmiştir. Bor elementinin yanmazlık artırıcı özellikleri termal gravimetrik analiz yöntemleri ile epoksi akrilat kaplamalarda araştırılmıştır. Ayrıca hazırlanan UV-kürlenebilen kaplamaların mekaniksel ve fiziksel özellikleri, sertlik, temas açısı, kimyasal dirençleri test edilmiştir. Ve fosfor elementinin polimer yapısına dahil edilmesi ile borester yapılarının kaplamalardaki termal, mekanik ve fiziksel özellikleri incelenmiştir.
In this study, polymerizable boron methacrylate monomer and boron methacrylate oligomer was prepared and a series of UV-curable boron containing epoxy acrylate coatings were set up. UV-cured organic–inorganic hybrid materials can be prepared through a combination of hydrolysis and condensation reactions of the inorganic part and photopolymerization of the organic moieties in order to obtain glass-like materials. The flame retardant performance of boron element was investigated with thermal gravimetrical analysis. Also, the incorporation of phosphorus into polymer is expected to introduce flame retardancy, thermal stability to the material. Furthermore, coating performances were examined with various tests, such as pencil hardness, contact angle, gel content, tensile test, solvent resistance.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
epoksi kaplamalar, bor, termal analiz, UV-kürleme, epoxy coatings, boron, thermal analysis, UV-curing
Alıntı