Gemilerden Kaynaklanan Egzoz Yayılımları Ve Dağılım Modellemesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kılıç, Alper
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalısmada, hava kirliliği, kirliliğe sebep olan etkenler, kirletici kaynaklar, kirleticilerin çesitleri ve çevre ve sağlık açısından etkileri, kirleticilerin dağılımında etkili olan meteorolojik etkenler, dağılımda kullanılan modeller üzerinde genel olarak durulmustur. Sektör bazında ise, gemilerden çıkan ve hava kirliliğine sebep olan baca gazları, bu gazların gemi makinelerinde nasıl olustuğu, hangi manevra kosullarında ne kadar meydana geldiği arastırılmıstır. Marmara Bölgesinde önemli tasıma hacmine sahip olan Ambarlı Liman Tesisleri uygulama bölgesi olarak seçilmis, bir hafta süreyle limana uğrayan ve pilot alan tüm gemilerden çıkan kirleticilerin miktarı belirlenmis, 01-07 Mayıs 2006 tarihleri arasındaki meteorolojik veriler ısığında, liman bölgesindeki manevra ve trafik durumu da göz önünde bulundurularak yapılan kabullenmelerle kirleticilerin dağılımı seçilen uygun bir modelle tahmin edilmeye çalısılmıstır.
In that study, it is generally mentioned about the air pollution,factors of air pollution,pollutant sources,the kinds of pollutants and its effects on environment and health,meteorological factors which are effective on the dispersion of pollutants and the models which used in dispersion. In the case of sector,funnel smoke which comes from ships,how this smoke is formed in the machines of ships and up to what extent it occured in maneuver conditions is investigated. Ambarlı Port, which has an important transportation volume is chosen as an application region,the amounts of the pollutants which disperse from the ships that come to the port for one week and the pollutants from all the ships in the pilot field are determined. In the lights of meteorological data between the dates 01-07 of May 2006, the dispersion of the pollutants are tried to estimate in accordance with a model by considering the maneuver and traffic conditions in the port region.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Gemi, Egzoz, Yayılım, Dağılım, Hava Kirliliği, Ship, Exhaust, Emission, Dispersion, Air Pollution
Alıntı