Zigon, Orta Sehpa, Fiskos: Bir Tasarım Ürünü Olarak Sehpalar Üzerinde Kullanıcı Odaklı Bir Çalışma

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-01-08
Yazarlar
Kavalcı, Gözde
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın amacı, gündelik hayatta kullanıcıların ürünleri, hangi amaçla ve ne şekillerde kullandığını, salonlarda gündelik olarak kullanılan üç sehpa çeşidi üzerinden (zigon, orta sehpa, fiskos) ortaya koymaktır. Kullanım biçimi, hem işlevsel, hem de simgesel anlamda araştırılmıştır. Araştırmada, etnografi, temellendirilmiş kuram oluşturma ve kaynak tarama yöntemlerinden faydalanılmış; kullanıcıların evlerinde gerçekleştirilen görüşmeler ve farklı yaşlardaki kullanıcıların semantik diferansiyel ölçek üzerinde tamamladığı ürün değerlendirmeleri ile veri toplanmış, kullanıcıların evlerindeki ürünler, maddi kültürü görsel veri olarak sunmak amacıyla fotoğraflanmıştır. Tasarım ve üretim aşamalarından sonra, kullanıcıların evlerindeki ürünleri gündelik hayatta işlevsel ve simgesel anlamlarda nasıl algıladığı ve kullandığı, araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Çalışmanın sonucunda kullanıcı niteliklerinin ve buna bağlı olarak gelişen ihtiyaçlarının ürün kullanımını işlevsel ve simgesel olarak ayrıştırmadaki etkisi belirtilmiş; ürünün yapısal ve görsel tasarım özelliklerinin, ürünün gündelik hayatta kullanıcılar tarafından ne amaçlarla kullanılacağını belirlemekteki etkisi tasarımcıları ürünün kullanım aşaması hakkında bilgilendirmek amacıyla örneklenmiştir.
The aim of the study is to present how and for which purposes the users use the products in everyday life, through three types of coffee table (nasting, center-coffee, accent), which are design products constantly used in every living room. The type of uses are researched both in functional and symbolic meaning. The research is based on ethnography and grounded theory methods. Data gathering is realized through document search, face to face interviews in users houses and product evaluation on the semantic differential scale. Besides, the products in the users’ houses are photographed in order to present the material culture as visual information. The subject of the study is how the users perceive and use their products at home both in the functional and symbolic meaning, after design and production steps of products. In conclusion, the effect of the user properties and needs on the alternation of the product use as ‘functional’ and ‘symbolic’; and the effect of the products’ structural and visual design qualifications on the users’ purposes for the products in everyday life, are uncovered and exemplified in order to inform designers about the everyday use of the products and users’ needs.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Etnografi, Kuram oluşturma, Tasarım, Maddi Kültür, Mobilya kullanımı, Kullanıcı odaklı, Türk salonları, Sehpalar., Ethnography, Grounded Theory, Design, Material Culture, Use of furniture, User-focused, Turkish living rooms, Coffee tables.
Alıntı