Geniş Açıklıklı Ve Makas Kirişli Çelik Bir Alışveriş Merkezi Yapısının İlgili Türk Standartları İle Avrupa Standartları Uyarınca Ayrı Ayrı Boyutlandırılıp Karşılaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-02-21
Yazarlar
Demir, Ali
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yapılan yüksek lisans tez çalışmasında seçilen bir çelik yapı ilgili Türk standartları ve ilgili Avrupa standartları (Eurocode) uyarınca boyutlandırılmıştır. Bu kapsamda kar, rüzgar, deprem gibi etkilerin farklı iki standart tarafından nasıl yorumlandığı ve yapıya etkidiği incelenmiştir. Farklı tasarım prensiplerini benimsemiş bu iki standarda göre yapısal elemanlar arasından seçilen örnek elemanların tasarımı detaylandırılmış ve aradaki farklar sunulmuştur. Yapı oluşturulan bilgisayar modeli ile analiz edilmiş, yine bu program vasıtası ile yapıya ait bütün elemanların tasarımı yapılmıştır. Ortak yük girdileri altında iki ayrı standarda göre boyutlandırılan yapının toplam ağırlıkları karşılaştırılmış, bu iki standardın birbirine göre ne kadar farklı sonuçlar verebileceği araştırılmıştır.Boyutlandırma sonunda adil bir karşılaştırma sunabilmek için tasarım sürecinde yapısal elemanların ortalama tasarım oranları sınır bölgelerde tutulmuştur. Sonuç olarak ilgili Avrupa standartları uyarınca yapılan tasarımın ilgili Türk standartları uyarınca yapılan tasarıma göre bir hayli ekonomik sonuç verdiği gözlenmiş, bu sonuç tez kapsamında detaylı bir şekilde irdelenmiştir.
Scope of this master degree thesis is designing of a steel structure according to related European and Turkish codes individually. Same effects as wind, snow, earthquake, dead and live loads are considered according to these two standards and differences between conclusive load values are shown in the scope of thesis. Detailed design steps of typical structural elements according to two different standarts, based on completely different design principles are shown. Mathematical analysis model is developed for the whole model on ComoSYS software and design of the all structural elements of the structure is also done by this software. Main idea of this study is to compare total weights of the buildings which are designed according to two different design standards. In order to provide fair and true comparison, design ratios of structural elements are limited. Average design ratios of all type structural elements are kept between 0.9 and 1 for each two design models. As a result the structure which is designed according to Turkish standards is more heavier than the structure which is designed according to European codes.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
Türk Standartları, TS 498, TS 648, DBYBHY, Eurocode, Eurocode 3, Eurocode 8, Çelik yapı tasarımı, karşılaştırmalı tasarım, Türkish Standards, TS 498, TS 648, DBYBHY, Eurocode, Eurocode 3, Eurocode 8, design of steel structures, comparative design
Alıntı