Avrupa Birliği deniz otoyolları konsepti kapsamında Türkiye'nin durumunun değerlendirilmesi

dc.contributor.advisor Ilgın, Sezer tr_TR
dc.contributor.author Karaman, Barış tr_TR
dc.contributor.authorID 397878 tr_TR
dc.contributor.department Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Maritime Transportation and Mangement Engineering en_US
dc.date 2015 tr_TR
dc.date.accessioned 2018-07-18T08:30:55Z
dc.date.available 2018-07-18T08:30:55Z
dc.date.issued 2015 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015 tr_TR
dc.description Thesis (Ph.D.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2015 en_US
dc.description.abstract Deniz Otoyolları; AB içerisinde ve AB'nin komşu ülkelerle deniz ulaştırma bağlantılarının geliştirilmesi, karayolu taşımacılığının denizyolu taşımacılığına aktarılması amacıyla AB ulaştırma ve ulaştırma alt yapısı müktesebatı ile geliştirilen önemli politika araçlarından biridir. Çalışmada; Deniz Otoyollarının ortaya çıkış ve uygulama sürecinin analiz edilmesi, bu alanda Türkiye'nin mevcut durumunun belirlenmesi, gelecek dönem çalışmaları için önerilerde bulunulması amaçlanmıştır. AB Trans Avrupa Ulaştırma Ağları (TEN-T) müktesebatı, önemli politika dokümanları; deniz ulaştırması, limanlar ve Deniz Otoyolları özelinde incelenmiş; Deniz Otoyolları kavramının gelişimi, destekleme uygulamaları ve örnek projeler analiz edilmiştir. Uygulama bölümünde; Deniz Otoyolları esasları ve kriterleri kapsamında; Türkiye'nin Deniz Otoyollarına uygun Kapsamlı Ağ Limanları belirlenmiş, Çekirdek Ağ Limanları için öneriler getirilmiş, istatistikî veriler ışığında AB'ye yapılan ithal/ihraç taşımalarında deniz yoluna ve/veya Ro-Ro taşımacılığına aktarılabilecek yük potansiyeli irdelenmiş; yeni tesis edilebilecek Ro-Ro hatları için öneriler geliştirilerek, güzergâh maliyet analizi yapılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Motorways of the Sea (MoS); is a project aiming to improve existing maritime links, introduce new intermodal maritime based logistics chains (not only in the EU but also with third countries), reducing road congestion through modal shift, and improvement of the accessibility of peripheral regions and island regions in Europe. The aim of the research is to analyze process of emergence and implementation of the MoS, to determine Turkey's current status, and to make recommendations for future activities in this area for Turkey. To this end; EU Trans European Transport acquis, major policy documents were examined in particular for maritime transport, ports and MoS. The development of MoS, it's process of adaptation in TEN-T guidelines, financial programs to support the MoS, and sample projects were analyzed. In the application section of this research, Turkey's Comprehensive Network Ports, which were pursuant to MoS were identified according to the criteria set out in the TEN-T Guidelines, and suggestions put forward for the determination of Core Networks Ports in Turkey. Proposals put forward for new Ro-Ro links, coherent with the Trans European Transport Policy and MoS requirements, between Tukey and EU, cost benefit analysis were made for those proposed Ro-Ro links. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree Ph.D. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/16483
dc.language tur tr_TR
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Türk denizciliği tr_TR
dc.subject Uluslararası deniz taşımacılığı tr_TR
dc.subject Turkey's maritime en_US
dc.subject International maritime transport en_US
dc.title Avrupa Birliği deniz otoyolları konsepti kapsamında Türkiye'nin durumunun değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Evaluation of Turkey's position according to the EU motorways of the sea concept en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
397878.pdf
Boyut:
6.97 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama