Takviyeli Panellerin Burkulmasında Yastık Ve Flanş Elemanlarının Etkileri

thumbnail.default.alt
Tarih
2010
Yazarlar
Ekmekyapar, Taiha
Tayşí, Nildem
Özakça, Mustafa
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Burkulma agtr eksenel yükler altrndaki narin yapllarda kaçınılmaz bir olaydır ve yapı belli bir kritik yüke ulastıgında normal mukavemetin altinda bir yük ile bir anda burkulabilir. Bu nedenle, narin yapılar tasarlamrken burkulma kesinlikle dikkate alimp iyilestirilmesi gereken bir olgudur. Bu çallsmadaki amaç, burkulmaya karşı optimize edilmiş takviyeli panellerde takviyeler altindaki yastık elemanları ile takviyeler üstündeki flans elemanlanmn kritik burkutma yükü üzerindeki etkilerinin incelenmesi ve karşılaştırılmasıdır. Aynca değişik sayıda takviye elemammn kullamlmaymn da panellerin kritik burkulma yükü üzerindeki etkileri irdelenmiştir.
Buckling is an inevitable situation for axially heavily compressive loaded slender structures and when amount of load reaches a certain critic value, structure may buckle suddenly under the strength of that structure. For this reason buckling must be considered and improved in designing of such slender structures. The main goal of the present study is the investigation and comparison of the effect of pad elements and flange elements on critical buckling load of optimized stiffened panels against buckling. Also the effect of number of stiffeners on critical buckling load was investigated.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
Anahtar kelimeler
Alıntı