Turizm Ticaret Alanında Yayalaştırma Ölçütleri-Hisarönü Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çınaroğlu, Ercan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Özellikle 17. Yüzyılda başlayan turistik amaçlı geziler, 20. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren ulaşım ve telekomünikasyondaki gelişmelerin etkisiyle turizm kitlesel bir boyut kazanmıştır. Teknolojideki gelişmelere paralel olarak insanların daha rahat, güvenli ve sağlıklı ortamlarda yaşama gereksinimi artmış ve gün geçtikçe de artmaktadır. Özellikle hızlı ve düzensiz gelişen kent merkezlerin de altyapı yetersizlikleri nedeniyle, araç ve yaya trafiğinin bir birinden ayrılması zorunluluğu ortaya çıkmış, bu amaçla yayalaştırma politika ve uygulamaları ticaret hane sahiplerinin karşı olmasına rağmen hızla tüm dünyada yayılmaya başlamıştır. Bu çalışma; günümüz turizm kent merkezlerinin dinlence, eğlence amaçlı korunması, yaşatılması insanlara peyzajda daha geniş alanlar ayrılması, yaşanabilir merkezler yaratarak insanların ellerinden yüz yıllar önce alınan serbest dolaşım haklarının geri iade edilmesine bir katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
Touristic trips, which started especially in the 17th century, have gained mass dimension after the second half of the 20th century with the developments in transportation and telecommunication systems. Parallel to technological advances, the need for people to live in a more relaxed, secure and healthy enviroment has increased and this increase is still a continuing process. Particularly; in the fast and disorderly developing centers that lack efficient infrastructures, the separation of vehicle and pedestrian movements has became a must and for this purpose despite the reactions of shop owners the pedestrianization policies and implementations have become widespread around the world. Findings of the study, conclusions and recommendations have been given in the last chapter. This study is nothing more than a try to attract an attention for the need of returning the rights of free-wandering of people from whom it was taken centuries before by creating livable city centers via preserving and keeping alive today’s touristic city centers in terms of their resting, entertaining qualities and reserving wider areas for people in the human landscape.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Turizm, Yayalaştırma, Turizm Ticaret Alanı, Tourism, Pedestrianization, Touristic Commercial Area
Alıntı