Buzdolaplarında Yeni Bir Uygulama Kapı İçi Kapı Tasarımı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ozansoy, Onur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada; ülkemizde üretimine yeni başlanacak olan gardırop tipi buzdolaplarının, sorunlu parçalarından birisi olan kapı sisteminin geliştirilmesi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada tasarım aşamalarının tüm adımları kullanılmaya çalışılmış ve tüketicinin tüm isteklerinin optipmum düzeyde karşılanması amaçlanmıştır. Ancak en önemli parametrenin buzdolabının verimini arttırmak ya da verimini düşüren etmenlerin azaltılması olduğu düşünülmüştür. Gözlemler, gardırop tipi buzdolaplarının geniş iç hacimleri sebebiyle, kapının her açılıp kapanmasında, büyük enerji kayıplarına rastlandığını göstermektedir. Bu da verime olumsuz etki yapmaktadır. Bu nedenle buzdolabının içine, asıl kapı açılmadan, nasıl ulaşılacağı düşünülmüş ve Kapı İçi Kapı sistemi kullanılarak sorunun üstesinden gelinmeye çalışılmıştır. Çalışmanın en başında, yeni bir tasarım yapmak için gerekli olan tüm detaylar en ince ayrıntısına kadar düşünülmeye çalışılmış, tasarım aşamalarına karar verildikten sonra gerekli olan literatür ve patent araştırması tamamlanmıştır. Tasarım sırasında her türlü parçanın işlevine, malzemesine ve fonksiyonel detaylarına kadar karar verilmiş, tasarım sonunda ise gerekli olan mukavemet ve sonlu elemanlar analzi yapılmıştır. Ayrıca, gerekli olan plastik parçalara kalıp dolum analizleri yapılmıştır. En son olarak da tasarlanan sistemin bir prototipi üretilmiş ve sistemin düzgün çalışıp çalışmadığına bakılmıştır. Tasarım süreci içerisinde, sonradan karşılaşılabilecek olası sorunlardan kaçınmak için eşgüdüm mühendislik prensiplerinden faydalanmıştır. Sonuç olarak tüketicinin ihtiyaçlarını karşıladığı düşünülen bir kapı sistemi tasarlanmış ve prototipte sorunsuz işlediği görülmüştür.
In this study it was made to improve the door system which is the one of the problem parts of the refrigerator that will be begun to produce first time in our country. In the study, it was tried to use all the design steps and all the demands of the consumers were tried to provide optimally. However, the most important parameter is the increasing the efficency. Investigations show that, the large amounts of energy looses occure at each of the opening/closing the door. that makes the negative effects on the efficiency. Therefore; it was thought that how it can be reached into the refrigerator without opening the main door. And the problem was tried to solve Door in Door system. At the begining of the study, all details was thought to make a new design. After the decide of the design steps, all the necessary literature and patent investigations were accomplished. During the design, functions, materials, and details of all the parts were thought and decided. At the end of the design, necessary finite element analysis were made. Also Mold Flow analysis were made to necessary plastic parts. At last, a prototype of the system were produced and checked against for errors. During the design process, cooperations of the other departments were provided continously to avoid possible productions problems. Finally, a door system has been designed to answer customers demands.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
"kapı içi kapı", tasarım, buzdolabı, kapı, "door in door", design, refrigerator, door
Alıntı