Suyun Yapıdaki Etkileri Ve Yapıların Suya Karşı Yalıtımı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Dağ, Ferit Ergin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu yüksek lisans tez çalışmasında yapılarda suyun tahrip edici etkilerine karşı koruma görevini yerine getiren yalıtım uygulamasının doğru ve uzun ömürlü olabilmesi için bilinmesi ve gerçekleştirilmesi gerekenler sırasıyla ele alınmıştır. Söz konusu çalışmada yapılara etki eden su türleri anlatılmış, suların yeraltı ve yerüstü kaynaklarından hangi yollarla yapıya geldiği ve yapı bünyesinde nasıl yayıldığı ele alınmıştır. Yapılarda ve yapı elemanlarında hasarlara neden olan suyun fiziksel ve kimyasal etkilerine değinilmiş, hasarların ne şekilde meydana geldiği başlıklar altında geniş bir biçimde ele alınmıştır. Suyun yapılarda meydana getirdiği zararların ciddi boyutlara sahip olduğunun anlaşılmasından sonra, yapılarda suya karşı alınması gereken yalıtım önleminin esasını teşkil eden tam geçirimsiz tabakanın oluşturulmasında kullanılan su yalıtım sistemleri ve bu sistemlerde kullanılan su yalıtım malzemeleri sınıflandırılmış ve detaylı bir biçimde anlatılmıştır. Son olarak ise, su yalıtımının başarılı sonuçlar verebilmesi için proje safhasında yapılması gereken işlemler, uygulama sırasında uyulması gereken kurallar ele alınmış ve bazı önerilerde bulunulmuştur.
In this master thesis, in order to ensure a successful waterproofing of buildings, everything that must be known and that must be done is explained one after the other. First of all, the phases and conditions of water, found in nature, is explained. Afterwards penetration and widening of water in building elements is described. The physical and chemical effects of water, which cause damages in building elements and the ways these damages occur are described in detail. After the seriousness of destructive effects of water in building elements is realized, types, properties and application areas of the water insulation systems is explained and the classification of insulation materials is done and production techniques, properties and application procedures of these materials are described in detail. At the last part, in order to get successful results from water insulations of buildings, important subjects, which have to be paid attention by architects, engineers and by workers is mentioned and some suggestions are made.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Su yalıtımı, Yapı hasarları, Suyun etkileri, Water insulation, Damages of Buildings, Effects of Water
Alıntı