M2 Sınıfı Ticari Bir Aracın Ece-r66 Standardına Uygun Bilgisayar Ortamında Tavan Ezilme Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-01-30
Yazarlar
Tar, Cahit Sertaç
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Son yıllarda, ticari taşıtlarda meydana gelen kazalar arasında, devrilme kazaları en tehlikeli kazalar arasında bulunmaktadır. Bu tip kazaların taşıt içerisindeki kişilerin ölümüyle sonuçlanması riski diğer kaza tiplerine oranla birkaç kat daha fazladır. Avrupa Ekonomik Topluluğu (ECE) standartları arasında otobüs tipi ticari taşıtların devrilme sırasındaki davranışının değerlendirildiği regülasyon ECE-R66’dır. Regülasyonun sağlanabilmesi için taşıtın ya tamamına ya da tamamını temsil edebilecek bir kesitine standart bir devrilme senaryosu uygulanır. Sertifikasyon için kabul gören bir başka yöntem ise taşıtın bilgisayar destekli mühendislik yazılımları kullanılarak sonlu elemanlar modeli olarak da adlandırılan matematiksel modelinin hazırlanması ve devrilme simülasyonunun sanal ortamda oluşturulmasıdır. Bu çalışmada, ECE-R66 regülasyonu kapsamındaki ticari bir taşıtın tam ölçekli sonlu elemanlar modeli hazırlanarak devrilme testinin simülasyonu gerçekleştirilmiş ve test sonucu taşıtın regülasyonun şartlarını sağlayıp sağlamadığı araştırılmıştır. Bunun yanında sonlu elemanlar modelinin geliştirilmesi süreci ve testin sınır şartlarının tanımlanması anlatılmış ve simülasyonu koşturmak için gerekli diğer parametreler üzerinde durulmuştur.
In recent years, among the accidents of commercial vehicles, rollover accidents have been the most hazardous ones. The risk of injury or fatality in rollover is several times bigger than the other types of accidents. ECE regulation which is dedicated to bus and coach rollover behavior is ECE-R66. In order to satisfy the regulation, a standard rollover scenario is applied to full vehicle or a section of it. Other option of approval is implementing a rollover simulation of the vehicle by creating a mathematical model with the help of computer aided engineering applications. In this study, mathematical model of an ECE-R66 subjected commercial vehicle is created using finite element method, numerical simulation of the model is performed and inspection is made if the vehicle satisfies the regulation or not. Besides, the development stages of the finite element method, boundary conditions of the test and the other parameter to run the job are the further considerations of the study.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
sonlu elemanlar analizi, devrilme, ECE-R66, doğrusal olmayan analiz, RADIOSS, finite element analysis, rollover, ECE-R66, nonlinear analysis, RADIOSS
Alıntı