Dünyada Ve Türkiye’de Enerji Sektörünün Genel Durumu Ve Türkiye’nin Elektrik Enerjisi Üretim Ve Tüketim Tahminleri

dc.contributor.advisor Küçükçifçi, Suat tr_TR
dc.contributor.author Şener, Erinç tr_TR
dc.contributor.department İşletme Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Management Engineering en_US
dc.date 2001 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-08T07:40:38Z
dc.date.available 2015-12-08T07:40:38Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, öncelikle enerji sektörünün dünyadaki genel görünümü açıklanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla, fosil yakıtlar olan petrol, doğal gaz, taşkömürü ve linyitin rezerv, üretim ve tüketim durumları incelenmiş daha sonra da hidrolik enerjinin, nükleer enerjinin ve yenilenebilir enerji kaynaklarının dünya genelindeki üretimi ve tüketimi etüt edilmiştir. Türkiye’nin enerji sektörünün genel görünümünün incelenmesi için, 1980-1998 yılları arasındaki birincil enerji kaynakları üretim ve tüketimleri açıklanmış, nihai enerji tüketiminin kaynaklara ve sektörlere göre dağılımı irdelenmiş ve enerji üretim, talep, ithalat ve ihracatının gelişimi hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca, önümüzdeki dönem için yapılmış olan genel enerji talebi tahmininden ve birincil enerji kaynakları üretim hedeflerinden bahsedilmiş ve enerji kaynakları ithalatı programı açıklanmıştır. Daha sonra tüm birincil enerji kaynakları ve elektrik enerjisi, sektörlerinin yapısı, üretim, tüketim ve ithalat durumları, fiyatlandırma politikaları ve varsa özelleştirme faaliyetleri açılarından tek tek ele alınmıştır. Elektrik enerjisi üretim ve tüketimleri, zaman serisi analizi yöntemi ile ayrı ayrı modellenmiş ve bu modeller yardımı ile kısa dönem elektrik enerjisi üretim ve tüketim değerleri için tahminlerde bulunulmuştur. Bu modellerin, Türkiye’nin geçmişteki elektrik enerjisi üretim ve tüketim seyrini açıklamakta kullanılabileceği, önümüzdeki dönemler için kurulacak yeni modellere kaynaklık edebileceği ve yakın gelecek üretim ve tüketim değerlerinin belirlenmesinde faydalı olabileceği düşünülmektedir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, firstly, the main emphasis is on the global general view of the energy sector. For this purpose, reserve, production and consumption data of the fossil fuels petroleum, natural gas, pit coal and lignite were examined, whereupon the global production and consumption of hydraulic energy, nuclear energy and renewable energy sources were studied. In order to study the general view of Turkey’s energy sector, production and consumption of primary energy sources from 1980 to 1998 were explained, the distribution of final energy consumption according to sources and sectors was studied, and information was given on the development of energy production, demand, import and export. Also mentioned were the general energy demand forecast for the coming period and the production targets of primary energy sources, with an explanation on the energy sources import plan. Later on, all primary energy sources and electrical energy were separately studied one by one with regard to their sectoral structure, production, consumption and import aspects, pricing policies and privatization activities if any. Electrical energy production and consumption values were separately modeled by time series method, and these models were used for forecasting the short-term electrical energy production and consumption values. It is deemed that these models can be used for interpreting Turkey’s past electrical energy production and consumption course, can serve as references for new models to be established for the coming periods, and may be useful in determining the near future production and consumption values. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/11151
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science And Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yazılı izin alınmadan yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Enerji tr_TR
dc.subject Fosil yakıtlar tr_TR
dc.subject Yenilenebilir enerji kaynakları tr_TR
dc.subject Elektrik enerjisi tr_TR
dc.subject Zaman serisi analizi tr_TR
dc.subject Box-Jenkins yöntemi tr_TR
dc.subject Energy en_US
dc.subject Fossil fuels en_US
dc.subject Renewable energy resources en_US
dc.subject Electrical energy en_US
dc.subject Time series analysis en_US
dc.subject Box-Jenkins method en_US
dc.title Dünyada Ve Türkiye’de Enerji Sektörünün Genel Durumu Ve Türkiye’nin Elektrik Enerjisi Üretim Ve Tüketim Tahminleri tr_TR
dc.title.alternative General Situation Of The Energy Sector In The World And In Turkey, And Forecasts For Turkey's Production And Consumption Of Electrical Energy en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
271.pdf
Boyut:
9.03 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama