Tekstil Endüstrisi Atıksularının Gerikazanımı Ve Yeniden Kullanılması

dc.contributor.advisor Kınacı, Cumali tr_TR
dc.contributor.author Baburşah, Selma tr_TR
dc.contributor.department Çevre Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Environmental Engineering en_US
dc.date 2004 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-09-09T11:37:23Z
dc.date.available 2015-09-09T11:37:23Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, tekstil endüstrisi atıksularının membran proseslerle arıtılarak gerikazanımı ve proseste yeniden kullanım olanaklarının ve ekonomik olarak uygulanabilirliğinin araştırılmasıdır. Bu amaçla, örnek bir tekstil fabrikası incelenerek fabrikanın üretim prosesleri, proses suyu özellikleri, atıksu karakterizasyonu, arıtma tesisi ve çıkış suyu özellikleri belirlenmiştir. Daha sonra UF ve RO’dan oluşan membran proseslerin kullanıldığı bir gerikazanım tesisi dizayn edilmiş ve piyasadan elde edilen bilgilere göre gerikazanım tesisinin maliyeti hesaplanmıştır. Fabrikanın proses suyu temin etme ve atıksuyu uzaklaştırma maliyeti ile gerikazanım tesisi su üretim maliyeti kıyaslanmıştır. Önerilen geri kazanım tesisi, fizikokimyasal ve biyolojik atıksu arıtma tesisinden geçen 1000 m /gün hacimli toplam atıksu için tasarlanmış olup, Kum filtresi, UF ve RO’dan meydana gelmektedir. Bu tesisin piyasadan elde edilen maliyet bilgilerine göre ilk yatırım ve işletme maliyetleri de gözönüne alınarak birim su üretim maliyeti 0,43 EURO/m olarak bulunmuştur. Bunun yanında fabrikanın su elde etme ve atıksu uzaklaştırma birim maliyeti de 0,55 EURO/m olarak hesaplanmıştır. Fayda/maliyet oranı 1,28 gibi 1’den büyük bir değer olarak bulunmuştur. Bütün bu değerlerlendirmeler geri kazanım sisteminin ekonomik açıdan cazip olduğunu göstermektedir. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study, to investigate that recovery and reuse of textile industry wastewater in other processes by membrane processes and analysis the economical implementation. By this way, production processes, process water and wastewater characterization, wastewater treatment plant and effluent values of a sample textile factory were identified. Then, a recycling plant includes that UF and RO membrane processes was designed and calculate the cost of recycling plant according to consumption results. Between the cost of process water supply, wastewater discharge and recycling water production were matched. Recycling plants suggested consist of sand filtration, UF and RO was designed for physico-chemical and biological wastewater treatment effluents that total wastewater (1000 m /day volume). Considering the first investment and operating cost of the factory, the price of unit water production was found that 0,43 EURO/m . Thus, the unit cost of water supply and wastewater discharge was calculated that 0,55 EURO/ m . Profit / Cost value was found extremely like that 1,28. All of these values shows that recycling plant implementation is very attractive economically. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/9207
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Tekstil atıksuları tr_TR
dc.subject gerikazanım tr_TR
dc.subject membran prosesler tr_TR
dc.subject maliyet analizi tr_TR
dc.subject Textile industry effluents en_US
dc.subject recovery en_US
dc.subject membrane processes en_US
dc.subject cost analysis. en_US
dc.title Tekstil Endüstrisi Atıksularının Gerikazanımı Ve Yeniden Kullanılması tr_TR
dc.title.alternative Recovery And Reuse Of Textile Industry Effluents en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
2330.pdf
Boyut:
2.33 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama