Kuruyan Akarsularda Taban Akışının Ayrılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Pektaş, Ali Osman
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada İngiliz Hidroloji Enstitüsü tarafından geliştirilen yuvarlatılmış minimumlar taban akışı yönteminin kuruyan akarsularda kullanımına ait bir uygulama verilmiştir. Uygulama verisi Trakya Bölgesi’ndeki Ergene havzasında bulunan Şeytan Deresi’nden alınmıştır. Günlük ortalama akım verileri ile kullanılan bu yöntemin kullanımı kolay bir bilgisayar programı da geliştirilmiştir.
An application of the smoothed minima baseflow separation method of Institute of Hydrology is presented. Daily streamflow data of Şeytan Deresi from the Ergene basin in the Thrace region were used. A user-friendly computer program is developed to be used in separating baseflow from the total flow in the stream.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Ergene Havzası, Günlük ortalama akım, İngiliz Hidroloji Enstitüsü, taban akışı, yuvarlatılmış minimumlar, Ergene basin, daily streamflow, Institute of Hydrology, baseflow, smoothed minima.
Alıntı