Tky Ve Iso 9000 Yazılım Uygulaması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kılıç, Erdoğan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Kalite olgusunun dünya çapında giderek önem kazanması ile kalite kontrol konusunda ileri ülkelerde ve uluslararası kuruluşlarda, “Toplam Kalite Kontrol”, “Kalite Çemberleri”, “Kalite Güvenliği” gibi ileri teknikler geliştirilerek uygulamaya konmuştur. Günümüzde yaygınlığı tüm dünyayı sarmış olan ISO 9000 Kalite Güvencesi Sistemi, bu yolda ip uçları veren bir yol göstericidir. Kalite Güvencesi Sistemi ve ISO 9000 belgelerine sahip olmak amaç değil araç olmalı ve bunun sadece bir başlangıcın sonu olduğu unutulmamalıdır. Bu çalışmanın temelini ISO 9000 Kalite Güvencesi Sistem uygulaması oluşturmaktadır. Günümüzde kalite kadar ön plana çıkan bir diğer konu da otomasyon ki bu da çalışmamızın temelini teşkil etmektedir. ISO 9000 Kalite Güvencesi Sisteminin bilgisayar ortamında yazılımı yapılarak kalitenin hız boyutuna katkıda bulunulmuştur.
With the increasing importance of quality in all over the world, advanced techniques such as total quality control, quality circles and quality assurance have been commenced in developed countries and international companies. ISO 900 quality system surrounding all over the world in these days is a path displayer that gives a hint in this way. It should not be forgotten that holding quality system and ISO 9000 certificate is not a goal but a tool and just and end of starting point. The groundwork of this study is an application of ISO 9000 quality system. Another popular issue in these days is automation that is also the basement of the study. Preparing computer program for ISO 9000 quality system contributed to the speed dimension of quality.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
Toplam Kalite Kontrol, Kalite Güvence Sistemi, ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi, Toplam Kalite Yönetimi, Total Quality Control, Quality Assurance System, ISO 9000 Quality Assurance System, Total Quality Management.
Alıntı