Büyük Boyutlu Şebekelerin Modellenmesi Ve Yük Akışı Analizi

dc.contributor.advisor Kaypmaz, Adnan tr_TR
dc.contributor.author Yaprakdal, Fatma tr_TR
dc.contributor.department Enerji Bilim ve Teknoloji tr_TR
dc.contributor.department Energy Sciences and Technologies en_US
dc.date 2012 tr_TR
dc.date.accessioned 2017-01-27T12:22:27Z
dc.date.available 2017-01-27T12:22:27Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2012 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2012 en_US
dc.description.abstract Büyük boyutlu şebeke hesaplarında matematiksel modellerde katsayılar matrisi ortaya çıkmakta ve çözüm matrissel işlemlerle yapılmaktadır. Sistem çözümünde katsayılar matrisinin sparse (bol sıfırlı) yapıda üretilmesi ve çözümde özellikle matris tersi işlemlerinde küçümsenmeyecek faydalar sağlamaktadır. Bu çalışmada, çok sayıda baraya sahip olan güç sistemlerinin modellenmesinde, devre teorisinde bugün çok iyi bilinen çok-uçlu eleman kavramı kullanılmıştır. Farklı enerji sistemlerinin veya büyük boyutlu şebekenin daha küçük parçalara bölünmeleri ile ortaya çıkan alt-şebekelerin birçok uçlu eleman olarak kabul edilmesi yani büyük boyutlu şebekenin bir takım çok-uçluların bir arada bağlanmasından oluştuğu kabulü `Parçalama ve Yeniden Birleştirme Yöntemi' ile uyumlu bir yaklaşımdır. Tezde `Parçalama ve Yeniden Birleştirme Yöntemi' sonucunda bulunan katsayılar matrisi `Blok Diyagonal Band Matris (sparse)' biçimde olup, bu bara admitans matrisi ile güç sistemlerinin yük akışı analizi yapılmıştır. Yük akışı uygulamasında matpower programından yararlanılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract At large-scale network calculations, The matrix coefficients is emerged and the solution is made with matrix processes in mathematical models. At the system solution, the production of matrix coefficients in sparse structure provide benefits especially in the matrix inverse operatins. In this study, at modeling of power systems which has a large number of bus, the concept of multi-terminal devices are used which is very well known in circuit theory today. Sub-networks is emerged by different energy systems, or large-sized network which is splitted into smaller pieces and sub-networks are accepted multi-terminal elements. That is, acceptance of large scale Networks are consisted of connections multi-terminals is compatible with `Tearing and Reconnection Method?. In this thesis, the coefficient matrix as a result of 'Tearing and Reconnection Method' is formed in 'Block Diagonal Band Matrix (sparse)' , and the power system load flow analysis was performed this bus admittance matrix. Application of the load flow program was used matpower. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/12797
dc.publisher Enerji Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Energy Institute en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Enerji tr_TR
dc.subject Energy en_US
dc.title Büyük Boyutlu Şebekelerin Modellenmesi Ve Yük Akışı Analizi tr_TR
dc.title.alternative Modelling Of Large Scale Networks And Load Flow Analysis en_US
dc.type Master Thesis
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
301091049.pdf
Boyut:
989.12 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama