"Türkü Radyolarının" Türk Halk Müziği Üzerindeki Etkileri

thumbnail.default.alt
Tarih
2006
Yazarlar
Varlı, Ersen
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Oluşumu oldukça uzun zaman alan radyonun yaygın olarak kullanımı dünyada olduğu gibi Turkiye'de de hızlı olmuştur ve etkisi bir hayli büyük olmuştur. Çalışma içerisinde "türkü radyoları" oluşumuna gelmeden önce, radyonun bir teknolojik araç olarak nasıl ve kimler tarafindan geliştirildiği konusu üzerinde yoğunlaşılmıştır. Bahsedilen bu medya aracı dünya tarihine ışık tutmuş ve yeni kültürel oluşumların habercisi olmuştur. Aynca bu oluşumları yönlendiren bir misyona sahip olduğu da görülmüştür. Bu sebeple radyonun gelişimiyle ilgili sürece çalışma içerisinde yoğun olarak yer verilmiştir. Yukarıda bahsedilen incelemeden sonra çalışmanın asıl odak noktası olan "Türkü Radyolan" incelenmeye alınmış ve Türk Halk Müzigi üzerindeki etkileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca "Türkü Radyoları"nın beslendiği mekanlar olan ve oluşumları aynı tarihlere rastlayan "türkü barlar"a da değinilmiştir. "Türkü barlar" konusu ayrı bir inceleme gerektirmekle beraber, bu çalışma içerisine tamamlayıcı bir unsur olarak dahil edilmiştir. Çok detayli bir inceleme yapılmamıştır. Bütün bunlar yapılırken kişisel gözlem ve tespitler de çalışma içerisine dahil edilmiştir. Kişisel gözlemler sırasında özellikle İstanbul'daki bazı "Türkü Radyolar" mercek altina alınmıştır. Cem Radyo, Yon FM, Anadolu'nun Sesi gibi onde gelen "Türkü Radyoları" bunlardan bazılarıdır.
The prevalent using of radio, its invention and development took long, has became very effective any field in Turkey like and all over the world, rapidly. Firstly; we focused on the question of "who is radio's inventor?" and "how?" before the subject of forming of "Turku Radios". That media's medium radio- lighted the way on world's history and it became a messenger of new cultural formation. Besides, it has a director of this formation. So, the process of radio's development was discussed intensively in this research. After that, the basic subject "Turku radios"- were discussed and its effects on Turkish Folk Music were determined in research. Also, "turkü pubs" were examined as supplemental component. This subject should search as basic research. Throughout this research, individual observations and ideas were included. During participant observation, some "Turku Radios" were examined in Istanbul, especially. Some of them are Cem Radio, Radio Bans, Yon FM, etc...
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2006
Anahtar kelimeler
Müzik, Music
Alıntı