Gayrimenkul Yatırım Aracı Olarak Otel Yatırımları: Sütlüce Bolgesinde “hılton Garden Inn Haliç” Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-29
Yazarlar
Temel, Ahmet Tuğrul
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada gayrimenkul yatırım aracı olarak otel yatırımları incelenmiştir. Gayrimenkul geliştirme kavramının açıklandığı ve Türkiye’deki gelişiminin örneklerle anlatıldığı çalışmada ayrıca otelcilik sektörünün dünyada ve Türkiye’deki gelişimi ve gelecekteki eğilimleri konu edilmiştir. Otel geliştirme sürecinin süreçleri ve evreleri detaylı olarak sektör oyuncuları yönünden incelenmiştir. Ayrıca otel geliştirme sürecinin diğer gayrimenkul geliştirme süreçleri ile arasında bir karşılaştırma yapılarak süreçler arasındaki farklar ortaya konulmuştur. Çalışmaya konu olan “Sütlüce Otel Projesi”nin geliştirme evreleri otel geliştirme sürecine örnek olarak incelenmiştir. Ayrıca konu proje için bir fizibilite çalışması yapılmış ve yapılan analizler değerlendirilerek projenin karlılığı hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışmaya konu projenin otel geliştirme sürecinin evrelerine göre yapılan incelemesi sonucunda gayrimenkul yatırım aracı olarak otel geliştirme sürecinin başarılı olmasını etkileyebilecek faktörler ortaya konulmuştur.
In this study hotel investments have been investigated as a real estate investment tool. The evolution of hotel industry in the world and in Turkey was explained in addition to the real estate development process and the evolution of real estate development in Turkey. The stages of hotel development have been analyzed in relation to the players of the industry. In addition, the main differences of the hotel development process were presented compared to the other real estate development types. The stages of “Sütlüce Hotel Project” development process were examined as a hotel development case study. Furthermore, a feasibility study was run and profitability assessments were made according to the data analyzed. The factors that can be effective on the success of a hotel development process are discussed due to the analysis of the stages of the process.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Otel yatırımları, Gayrimenkul geliştirme, Otel fizibilitesi, Hotel investments, Real estate development, Hotel feasibility
Alıntı