Endüstriyel kontrol donanımlarında haberleşme sistemleri

thumbnail.default.alt
Tarih
1995
Yazarlar
Feyiz, Hacer
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Bu tez çalışmasında, öncelikle Siemens S5-115 U kontrol sisteminin, diğer bilgisayar ve kontrolcülerle haberleşmesinde kullanılan 3964R Protokolü incelenmiştir. Kişisel bilgisayar veya VMEbus tabanlı mikrobilgisayar ile Siemens PLC arasında bu protokole uygun olarak, RS232C üzerinden haberleşmenin sağlanması amaçlanmıştır. Bu çerçevede, hedef konuyu açıklamak üzere, genel birtakım konuların açıklanması da gerekmektedir. Bu sebeple, giriş bölümünün ardından ikinci bölümde, bir kontrol sisteminin genel yapısını tanıtmaya ayrılmıştır. Üçüncü bölümde programlanabilir kontrol elemanlarında donanım ve yazılım konularına ayrılmıştır. Dördüncü bölümde, endüstriyel kontrol donanımlanndaki haberleşme sistemleri açıklanmıştır. Beşinci bölüm S5-115 U programlanabilir kontrol sistemine, altıncı bölüm CP524 haberleşme işlemcisine ve yedinci bölüm 3964R haberleşme protokolü ile uygulanmasına ayrılmıştır. Tez çalışmasının ikinci aşamasını, VMEbus tabanlı mikrobilgisayarla PLC arasında iletişim kurulması oluşturmaktadır. Bu amaçla yedinci bölümde VMEbus ve bu sistemde kullanılan OS-9 işletim sisteminin genel yapısı tanıtılmaktadır. Sonuçlar ve öneriler kısmında yapılan uygulama ve araştırmalar değerlendirilmiştir.
In this thesis, industrial control systems and their communication hardware and software are examined. Features of the programmable logic controllers, which are commonly used in automation sector, are explained. As a specific application, 3964R communication procedure, which is used by CP524 communication processor of Siemens S5-1 15 U programmable controller, was realised between PC and CP524 via RS232 serial connection. Besides, the same communication ability is used for VMEBus based microcomputer. In result, using the programmes which were developed in term of this work, serial communication between Siemens programmable controller and PC or VMEBus computer, is provided without any additional hardware and software. In Section 1, there is an introduction to the industrial control systems and historical knowledge about improvements in hardware was given. Basic elements of control systems are explained in Section 2. These are: i. Network ii. Sensors iii. Actuators iv. Processors v. Software After that, there is a short explanation about fundamentals of digital control. Section 3 was assigned to hardware and software developments in programmable logic controllers. National Electrical Manufacturers Association in
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1995
Anahtar kelimeler
denetim sistemleri, PLC, iletişim sistemleri, Control systems, PLC = Programmable logic controller, Communication systems
Alıntı