Yabancıyla Çalışmak: Yerli Firmaların Yabancı Tasarımcılarla İlişkilerinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-02-10
Yazarlar
Altındağ, Aysun
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma yerli fimalar ile yabancı tasarımcılar arasındaki ilişkileri Türkiye bağlamında incelemektedir. Günümüzde, küreselleşen dünyada, uluslararası ilişkiler teknolojilerin de ilerlemesi ile daha farklı boyutlara taşınmaktadır. Birçok sektörde olduğu gibi tasarım sektöründe de küreselleşmenin etkileri görülmektedir. Yerel firmalar farklı kültürlerden ve coğrafyalardan tasarımcılarla gün geçtikçe daha fazla iş ilişkileri kurmaya başlamıştır. Türk endüstrisinde, yabancı tasarımcı ile çalışan firmalar genelde büyük ölçekli firmalardır. Türkiye’de üretim yapan, ortaklarının çoğunluğu yerli olan firmalar arasından, sadece iç mimarlık ve perakende sektörü kapsam dışında tutularak firmalar belirlenmiştir. Bu tez kapsamında yapılan araştırmada anket ve görüşme yöntemleri kullanılmıştır. Firmaların tasarım ile ilgilenen üst düzey yöneticileri ile anket çalışmaları ve görüşmeler yapılmıştır. Yerli firmalar yabancı tasarımcılarla çalışmayı firmanın dünya çapında tanınırlılığını artırmak, halkla ilişkilerini güçlendirmek, tasarımcıların kendi sektörleri hakkındaki uzmanlıklarını kullanmak, firmanın vizyonunu değiştirmek ve ihracat yaptıkları ülkelere hitap edebilmek için istemektedirler. Yabancı tasarımcılarla çalışmak firmanın marka imajını da güçlendirir. Yabancı tasarımcılar yerel firmaları birçok konuda yönlendirebilme gücüne sahiptir. Yabancı tasarımcılarla çalışmak firmaya farklı bakış açısı getirir. Firmalar genel olarak yabancı tasarımcılarla çalışmaktan memnun kalmışlardır. Projenin en başında ne hedeflendiği önemlidir ve bu hedefe ulaşmak için nasıl bir tasarımcı ile çalışmaları gerektiğine doğru karar vermeleri ve buna göre seçim yapmaları gerekir.
This work studies the relations between local companies and foreign designers from Turkey s point of view. With the advance in technology in today s global world, international relations are on a whole different level. As in many sectors the effects of globalization can be seen in design too. Local companies have started to cooperate increasingly with designers from different cultures and places. In the Turkish industry,.companies working with foreign designers are in general large companies. Only interior design and the retail sector have been excluded in choosing companies whose productions are in Turkey and whose partners are mostly Turkish. As the research method for this thesis, interview and survey have been used. Interviews and surveys have been conducted with the companies upper managements dealing with design and the foreign designers they work with. The reasons behind local companies desire to work with foreign designers are to get their name or brand across the world, to strengthen their public relations, to make use of the designers expertise in their own field, to change the company s vision and to appeal to the countries they export to. To work with foreign designers also strengthens the brand image of the company. In certain aspects foreign designers have the power to point the company towards different directions. To work with foreign designers helps companies to take on different perspectives. Companies are usually happy to have worked with foreign designers. It is important to define the goal at the beginning of a project, therefore they have to decide what type of designer they need to work with in order to attain that goal.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Dışarıdan tasarım desteği almak, dış kaynak kullanımı, yabancı tasarımcıyla çalışmak, Outsourcing design, working with foreign designers
Alıntı