Farklı Lif Tipleriyle Üretilen Lamine Kumaşların Performansının İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Armağan, Osman Gazi
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Su geçirmez nefes alabilir kumaşlar üzerine yapılmış çalışmalar daha çok dokuma kumaşlar üzerinde yoğunlaşmıştır. Örme kumaşın boşluklu yapısı ve esnemeye olan meyli dolası ile tercih edilmediği görülmüştür. Bunda kuşkusuz outdoor dediğimiz dışarıda ve özellikle kış şartları gibi kötü hava koşullarında giyilen giysi tasarımlarına ağırlık verilmesinin de etkisi vardır. Bu çalışmada, T-şört, spor forması ve spor kıyafetleri gibi giysiler ile daha çok tıbbi kullanımlar gibi endüstriyel uygulamalarda kullanılabilecek son ürünlere yönelik olarak üretilen lamine örme kumaşların performansı araştırılmıştır. Bu kapsamda; viskon, polyester, pamuk ve bambu ipliklerinden üretilen süprem örme kumaşların, birer yüzeyleri, aynı incelikte fakat farklı yoğunlukta su geçirmez ve nefes alabilir poliüretan filmler ile lamine edilmiştir. Bağlayıcı olarak ısı etkisi ile eriyen katı haldeki reaktif poliüretan yapışkan kullanılmıştır. Hazırlanan numuneler fiziksel özellikleri ve konfor performansları açısından test edilmiştir. Yapılan deneyler ile elyaf türü ve farklı membran tipinin örme kumaşta yarattığı etki karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.
Studies related with the waterproof and breathable fabrics are focused on woven fabrics. Knitted fabrics are not preferred because of the spaced structure and flexibility. Outdoor clothes and bad weather garments are the main reasons of this situation. In this study, we are examined the knitted laminated fabrics performance related with the sports wear, T-short end uses etc. and industrial applications such as medical end uses. Within this scope, one side of the jersey knitted fabrics produced with viscose, polyester, cotton and bamboo yarns are laminated with the waterproof and breathable polyurethane membranes which have the same fineness but different densities. Solid reactive polyurethane hot melt adhesives, melting by the action of heat, are used in this lamination as binders. Prepared samples are tested for physical properties and comfort performances. The effects of fiber types and different membranes on knitted fabrics are analyzed comparatively by the results of tests.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Viskon, polyester, pamuk, bambu, lif, örme kumaş, poliüretan membran, laminasyon, fiziksel ve konfor özellikler., Viscose, poliester, cotton, bamboo, fiber, knitted fabric, polyurethane membrane, lamination, physical and comfort properties.
Alıntı