Bilgisayar Destekli Mühendislikte Montaja Ve Bakıma Uygun Tasarım Ve Uygulaması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Özdemirkıran, Altuğ
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın temeli, ürün tasarımı faaliyetlerine konsept tasarımlardan başlayan ve ürünün atık haline geldiği konuma kadarki tüm süreçleri eşzamanlı olarak dikkate alan eşzamanlı mühendislik felsefesi ve onun en önemli tasarım araçlarından olan montaja uygun tasarım (MUT) ile bakıma uygun tasarım (BUT) üzerine kurulmuştur. Çalışmanın ilk bölümlerinde eşzamanlı mühendisliğin tanımı, tasarım sürecine bakışı, uygulama alanları ve tasarım araçları gibi konularda ayrıntılı bilgiler verilmiştir. İlerleyen bölümlerde MUT ve BUT yöntemleri hakkında detaylı incelemeler yapılmış, bu yöntemlerin uygulanma amaçları, temel karakteristikleri açıklanmış ve ürün tasarım sürecinde önemli gördükleri kriterler sıralanmıştır. Çalışmanın son bölümlerinde ise gıda sanayinin önemli bir kolu olan meyve suyu dolum fabrikalarının sıvı dolum ve paketleme sistemlerinde kullanılan makinelerin alt montaj gruplarında Boothroyd&Dewhurst MUT ve BUT yöntemleri hakkında elde edilen teorik bilgiler yardımıyla ve 3B bilgsayar destekli tasarım (BDT) programı olan Solidworks 2006 yazılımı kullanılarak çeşitli tasarım yenileme uygulamaları yapılmış, bu uygulamalar sonucunda da MUT ve BUT yöntemlerini kullanmasının ürün tasarım sürecini kısalttığı, üretim maliyetleri azalttığı, ürün kalitesini ve güvenilirliğini arttırdığı, bakım süreçlerini kısalttığı görülmüştür.
This study is based on the engineering philosophy which takes into consideration with concurrently to the all product design activities begining with concept designs until to disposal of product is called concurrent engineering and its some of the most important design tools, design for assembly (DFA) and design for maintainability (DFMt). In the early chapters of this study, some information has been given such as definition of concurrent engineering, concurrent engineering’s point of view to the design process, application environments and design tools. In the progressive chapters, detailed studies have been done about DFA and DFMt. Application objectives, basic characteristics have been explained and then important criterias of product design processes have been listed. In the last chapters of this study, usage of the getting theoretical informations about DFMt and Boothroyd&Dewhurst DFA method and using Solidworks 2006 as 3D CAD software some redesign applications has been done to one industrial machine which is used in beverage filling and packaging systems of fruit juice factories are accepted as very important brunch of food industry. In conclusion, it has been understood that DFA and DFMt methods asisst to get shorter of product design development times, reduce production costs, increase the quality and reliability of the products and reduce maintenance period of times.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Eşzamanlı Mühendislik, Montaja Uygun Tasarım (MUT), Bakıma Uygun Tasarım (BUT), Boothroyd&Dewhurst MUT Yöntemi, Concurrent Engineering, Design for Assembly (DFA), Design for Maintainability (DFMt), Boothroyd&Dewhurst DFA Method
Alıntı