İznik Gölü Hidrojeokimyası ve sonuçların jeoistatistik değerlendirmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2000
Yazarlar
Budakoğlu, Murat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (Ph.D.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
Jeoloji, Türkiye, İznik Gölü, Hidrojeoloji, Geology, Turkey, İznik Lake, Hydrogeology
Alıntı