10. Uluslararası Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu (10. ULPAS) Bildiriler Kitabı: 13-14 Mayıs 2022, İstanbul, Türkiye: Akıllı ve teknik tekstiller / editors, Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Prof. Dr. Ali Demir, Doç. Dr. Ali Kılıç, Dr. Gülçin Baysal, Merve Nur Sağırlı

thumbnail.default.alt
Tarih
2022
Yazarlar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Özet
Sempozyumun ana misyonu, lif ve polimer alanındaki çalışan ve araştırmacıları kuruluşlarına ve topluluklarına sürekli olumlu katkıda bulunmaya hazırlamaktır. Uluslararası Elyaf ve Polimer Sempozyumu ULPAS (IF&PRC), sürekli büyüme şartlarına hazır, iyi eğitimli, bağımsız araştırmacıları hazırlamak için özenli bir ortamda proje çalışmalarına dayalı ve nitelikli sempozyum programları sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, Lif ve Polimer Araştırma Enstitüsü üyeleri arasında işbirliği ve koordinasyon kurmayı da amaçlamaktadır.
Primary mission of the symposium is to prepare the participants and researchers in the field of fiber and polymer to contribute continuous positively to their organizations and communities. IF&PRC (ULPAS) aims to provide challenging symposium programs and based on project studies in a caring environment in order to prepare well-educated, independent researchers ready for lives of continuous growth. IF&PRC (ULPAS) also aims to establish collaboration and coordination among her members.
Açıklama
Anahtar kelimeler
tekstil lifleri, textile fibers, tekstil endüstrisi, textile industry, iplik, polimerler, polymers, tekstil, textile, nanofiber, nanolif, smart textiles, akıllı tekstiller
Alıntı