Kömür Esaslı Aktif Karbon Üretimi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ilgar, Gonca
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmanın amacı, fiziksel aktivasyon yöntemi kullanılarak kömür esaslı aktif karbon üretiminin gerçekleştirilmesidir. Bu çalışmada hammadde olarak linyit, yüksek uçucu madde içerikli yarı bitümlü kömür ve antrasit numuneleri seçilmiştir. Söz konusu hammaddeler çeşitli süreçlerden geçtikten sonra karbondioksit gaz atmosferinde aktive edilmiştir. Farklı çalışma koşullarında aktive edilen numunelerin kısa analiz sonuçları, yüzey alanı, gözenek boyut dağılımı ve yüzey fonksiyonel grupları çeşitli yöntemlerle belirlenmiştir. Sonuçta, seçilmiş olan hammaddelere karbondioksit ortamında fiziksel aktivasyon uygulanması neticesinde elde edilebilecek en uygun aktif karbon üretim koşulları belirlenmiştir.
The aim of this study is to investige the conditions of the production of activated carbon from the different rank coals using the phsical activation method with CO2. Raw materials for the active carbon production are lignite, high volatile matter bituminous coal and antrachite. The raw materials were carbonized at the same conditions and activated with CO2 in different hold times giving different burn-off values. The micropore and total pore volumes, and pore size distributions of the activated carbon having different burn-off values were determined. Finally, by applying the physical activation in the CO2 atmosphere to the selected raw materials, suitable conditions were determined for production of activated carbons.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Aktif karbon, Kömür, Fiziksel aktivasyon, Activated carbon, Coal, Physical Activation
Alıntı