Taşıt Süspansiyon Ve Yorulma Testleri İçin Bir Lastik Düşey Modelinin Geliştirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2016 -11-29
Yazarlar
Ateş, Ceren
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasında lastiğin döner tambur üzerindeki bir engel üzerinden geçirilmesi ile elde edilmiş olan deneysel veriler MATLAB Sistem Tanımlama Modülü yardımı ile analiz edilmiş ve lastiğin bir düşey matemetiksel modeli elde edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen lastik modeli sayesinde kullanılan lastiğin bir transfer fonksiyonunun elde edilmesi amaçlanmıştır. Farklı yük, şişirme basıncı ve hızın model parametreleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Elde edilen transfer fonksiyonu yardımıyla tanımlanmış standart yol pürüzlülüklerinin aks titreşimleri üzerine etkileri hesaplanmıştır. Elde edilen modelin yorulma ve süspansiyon testlerini kolaylaştırması beklenmektedir.
In this study, tyre was turned over the cleat which have specific geometry. Experimental datas have been found after the trials. These experimental force data have been analized by MATLAB and at the end of the study tyre mathematical vertical model have been found. The aim of this study is to define tyre vertical damping and vertical spring coefficient by way of mathematical model which found from Matlab. Second aim is to apply different road datas to the same vertical mathematical tyre model and to define the output which is not known without any experiment.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2016
Anahtar kelimeler
Otomotiv, Lastik Modelleme, Matematiksel Modelleme, Dinamik Lastik, Düşey Dinamik, Tyre Dynamic, Automotive, Mathematical Modelling, Dynamic Tire, Verticak Dynamic
Alıntı