Beyoğlu Tarihi Konut Bölgesi’nde Sosyo-mekansal Ayrışma

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Han, Nazlı
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
1970 sonrası kapitalist ekonominin yeniden yapılanmasıyla birlikte; yeniden kurgulanan kentte açığa çıkan en önemli olgulardan biri sosyo-mekansal ayrışma olmuştur. Ayrışmanın varlığı kentsel düzeni tehdit etmektedir. Çalışma alanı olarak; ayrışmanın net olarak izlenebildiği Beyoğlu tarihi konut bölgesi seçilmiştir. Bu amaçla fiziksel ve sosyo-ekonomik yapıya dair veriler kullanılmıştır. Bölge ile ilgili yapılmış anket çalışma sonuçlarının kullanılmasının yanı sıra, arazi tespitleri yapılmış ve çeşitli kişi ve kuruluşlarla görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak; bölgede ayrışmayı destekleyen iki olgu ile karşılaşılmıştır. Bölgenin bir tarafı yoksulluğun ve dışlanmanın yoğunlaştığı bir alan olarak her geçen gün biraz daha köhneleşmekteyken diğer tarafı dünyada yaşanan sürece daha kolay uyum gösteren yeni orta sınıfın yarattığı dinamikle yenilenmekte ve değer kazanmaktadır. Süreç içinde birbirinden farklılaşan bu iki mekan bölgedeki ayrışma sürecini desteklemektedir.
The cities are gaining a new character with the restructuring of the capitalist economy after 1970’s. This new character is the urban segregation process, a result of the ongoing uneven development. The nature of segregation is dysfunctional for urban economy and is a threat to the urban order. Beyoğlu Historical Residential Area is a showcase where you can watch the urban segregation a limited area. The urban spaces inhabited by different social groups have been compared on the basis of both physical urban texture and the socio-economic characteristics of the inhabitant groups. The inputs of this case studies are the results of the uptodate questionnaire results, the area survey results and interviews with various individuals and institutions. As a result, part of this district is becoming a slum area more and more every day while the other adjacent part of is being upgraded by the new middle class dynamics. The increasing diversity of these partial developments increase the inequality, supporting the urban segregation process.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Kentsel Yoksulluk, Kentsel Yenilenme, Kentsel Ayrışma, Slum, Kent Merkezi, Urban Segregation, Urban Poverty, Gentrification, Slum Areas, City Center
Alıntı