Trabzon Halk Müziğinde Ritmik Yapıların İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010
Yazarlar
Cihanoğlu, Yıldıray
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Trabzon Halk Müziğinde Ritmik Yapıların İncelenmesi? adlı bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, ritim, metrum, ölçü sayısı, tanımlamaları ile birlikte, bölge türkülerinin usûl yapısı ve metrik yapısı incelenerek, çeşitli akademisyen ve müzik insanlarının konuyla ilgili görüşlerine yer verilmiştir. İkinci ve üçüncü bölümlerde, TRT arşivinden alınan, özel arşivlerden alınarak notalanan, derlenen notalarla metrik ve ritmik saptamalar yapılmış, tablo ve şekillerle örnekler sınıflanarak gösterilmiş, serbest, karma yapılar, tempo ve ezgi yapılarıyla ilgili ritmik analiz ve tespitler yapılarak sonuca varılmıştır. Son bölümde, çalışmada incelenmiş Trabzon türküleri şekillerle gösterilmiştir.
The ?Study of Rhythmic Origin of Folk Music in Trabzon? consists of four chapters. In the 1st chapter, definition of rhythm, metrum, number of measurement and as well as the form and metric form of the regional songs have been analyzed, and also opinions of various academicians and musicians have been presented. In the 2nd and 3rd chapter, some metric and rhythmic identification has been made with the notes collected from TRT and special archives, and the obtained samples are classified and shown with tables and figures and the conclusion has been reached after having made rhythmic analysis and determination about free, composite form and as well as tempo and melodic composition. In the last chapter, Trabzon?s folksongs examined in this study have been shown with figures.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2010
Anahtar kelimeler
Müzik, Halk müziği, Ritm, Trabzon, Türk halk müziği, Music, Folk music, Rhythm, Trabzon, Turkish folk music
Alıntı