Yeni Tip Çözünür Titanyum Ftalosiyaninlerin Sentezi

dc.contributor.advisor Hamuryudan, Esin tr_TR
dc.contributor.author Arslanoğlu, Yasin tr_TR
dc.contributor.department Kimyagerlik tr_TR
dc.contributor.department Chemistry en_US
dc.date 2004 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-03T12:48:06Z
dc.date.available 2015-12-03T12:48:06Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, titanyum metali içeren ve periferal konumlarında okta sübstitüe dimetilamino etantiyol ve hekziltiyo grubuna sahip yeni tip çözünür ftalosiyaninlerin sentezlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın ilk kısmında 1,2 – di(hekziltiyo) – 4,5 – disiyanobenzen, hekzantiyol ile 1,2 – dikloro – 4,5 – disiyanobenzenin DMF içerisinde, nükleofilik substitüsyon reaksiyonu sonucunda elde edilmiş ve bu molekülden yola çıkılarak Oktakis(hekziltiyoftalosiyaninato) oksotitanyum(IV), 1,2 – Di(hekziltiyo) – 4,5 – disiyanobenzenin üre ve titanyum titaniumtetraisopropilat varlığında kuru n-pentanol içerisindeki reaksiyonu sonucu sentezlenmiştir. Kateholato 2,3,9,10,16,17,23,24-(octakishekziltiyo)ftalosiyaninato titanyum(IV) ise elde edilen bu oksotitanyum ftalosiyanin türevinden kloroform içerisinde katekol ile geri soğutucu altında kaynatılarak sentezlenmiştir. Bu çalışmanın ikinci aşamasında ise 1,2 – (4,5 – Dimetilaminoethilsulfanil)ftalonitril bileşiği 2-dimetilaminoetantiyol ile 1,2 – dikloro – 4,5 – disiyanobenzenin DMF içerisinde, nükleofilik substitüsyon reaksiyonu sonucunda elde edilmiş ve bu molekülden yola çıkılarak Oktakis(2– Dimetilaminoetilsulfanil) ftalosiyaninato)oksotitanyum(IV); 1,2 – (4,5 – Dimetilaminoethilsulfanil), üre ve titanyumtetraisopropilat varlığında kuru n-pentanol içerisindeki reaksiyonu sonucu sentezlenmiştir.Çalışmanın son aşamasında elde edilen Oktakis(2–dimetilaminoetilsulfanil)ftalosiyaninato oksotitanyum(IV) bileşiğinin kuarterner amonyum tuzu sentezlenerek suda çözünür oksotitanyumftalosiyanin elde edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, our aim has been to prepare novel soluble titanium phthalocyanines containing eight hexanthiol and dimethylaminoetanthiol on the periphery positions. First part of this study is synthesis of 1,2 – Di(hexhylthio) – 4,5 – dicyanobenzene . It was obtained by nucleophilic substition of the hexanethiol with 1,2 – dichloro – 4,5 – dicyanobenzene in DMF and Octakis(hekziltiyophthtalocyaninato) oxotitanium(IV) was prepared by the tetramerization reaction of 1,2 – Di(hexhylthio) – 4,5 – dicyanobenzene, urea and titanium tetraisopropoxide in dry n-pentanol. Catecholato (octakishexylthio) phthalocyaninato titanium(IV) was synthesized by heating the mixture of Octakis(hekzilthiophthtalocyaninato)oxotitanium(IV) and catechol in chloroform. The second part of this study is synthesis of Octakis(2–Dimethylaminoethylsulphanyl) phthalocyaninatooxotitanium(IV). The starting material of this compound is 1,2 – (4,5 –Dimethylaminoethyl sulphanyl) phthalonitrile and It was obtained by nucleophilic substition of the 1,2–dimethylaminoethanethiol with 1,2 – dichloro – 4,5 – dicyanobenzene in DMF. Octakis(2–Dimethylaminoethylsulphanyl) phthalocyaninatooxotitanium(IV) was prepared by the tetramerization reaction of 1,2 – (4,5 –Dimethylaminoethyl sulphanyl) phthalonitrile, urea and titanium tetraisopropoxide in dry n-pentanol. At the last step of this work, we synthesized Octakis(2–Dimethylaminoethylsulphanyl)phthalocyaninato oxotitanium(IV)’s quaternary ammonium salt. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10968
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission en_US
dc.subject Ftalosiyanin tr_TR
dc.subject Ftalonitril tr_TR
dc.subject Katehol tr_TR
dc.subject Titanyum tr_TR
dc.subject Kuarterner Amonyum Tuzu tr_TR
dc.subject Phthalocyanine en_US
dc.subject Phthalonitrile en_US
dc.subject Catechol en_US
dc.subject Titanium en_US
dc.subject Quaternary Ammonium Salt en_US
dc.title Yeni Tip Çözünür Titanyum Ftalosiyaninlerin Sentezi tr_TR
dc.title.alternative Synthesis Of New Soluble Titanium Phthalocyanines en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
2262.pdf
Boyut:
4.67 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama