Sıcaklık, Ph Ve Konsantrasyonun Ayva Püresinin Reolojik Özellikleri Üzerine Etkisi

dc.contributor.advisor Evranuz, E. Özgül tr_TR
dc.contributor.author Arıkan, Bilge tr_TR
dc.contributor.department Gıda Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Food Engineering en_US
dc.date 2008 tr_TR
dc.date.accessioned 12.11.2008 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-18T13:57:45Z
dc.date.available 2015-05-18T13:57:45Z
dc.date.issued 08.01.2009 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, ayva püresinin reolojik özellikleri, sıcaklık (25-75°C), pH (3-4) ve toplam katı madde konsantrasyonu (%14-18) olmak üzere üç farklı parametrenin etkisi altında incelenmiştir. 0-300 s-1 arasında değişen kontrollü kayma hızı modunda yapılan analizler sonucunda, ayva püresinin akma gerilimine sahip psödoplastik davranış gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca kayma stresi-kayma hızı grafiklerinde histerisis halkasının oluştuğu gözlemlenmiştir. Kıvam katsayısı, akış davranış indeksi ve akma gerilimi Herschel-Bulkley modeli ile elde edilmiştir. Tepki yüzey yöntemi kullanılarak sıcaklık, pH ve konsantrasyonun, reolojik parametreler üzerine etkisi incelenmiştir. Kıvam indeksinin katı madde konsantrasyonunun artışı ile yükseldiği ve sıcaklık artışı ile azaldığı belirlenmiştir. pH’nın kıvam indeksi üzerine önemli bir etkisi bulunmamıştır. Akış indeksi üzerine hiçbir bağımsız değişkenin istatistiksel olarak anlamlı etkisi bulunmamıştır. Akma gerilimi değerlerinin katı madde konsantrasyonunun artışı ile yükseldiği belirlenmiştir. pH’nın akma gerilmi üzerine etkisi önemli bulunmuş ve pH 3,5’ta akma geriliminin en düşük değerine ulaştığı görülmüştür. Katı madde konsantrasyonundaki artışın ve sıcaklıktaki azalmanın tiksotropide artışa neden olduğu belirlenmiştir. Gerçekleştirilen kimyasal analizler sonucunda ayva püresinin kimyasal bileşimi belirlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The effects of three parameters of tempereture (25-75°C), pH(3-4) and concentration (14-18%) on the rheological behaviour of quince puree. The rheological measurements are carried out at controlled shear rate mode between 0-300 s-1. Quince puree exhibited pseudoplastic behaviour with yield stress. Also hysteresis loop is observed in the shear rate-shear stress curve. Consistency index, flow behavior index and yield stress values are obtained from Herschel-Bulkley model. Effects of temperature, pH and concentration are analysed with response surface methodology. Consistency index increased with concentration increase and decrased with temperature increase. Flow behaviour index did not affected by any of the variables. Yield stress increased with an increase in concentration pH has an significant effect on the yield stress and the yield stress has reached its lowest value at pH 3,5. Increase in concentration) and decrease in temperature produced an increment in thixotrophy. Chemical composition of quince puree is also analysed in this study. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/2228
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Ayva püresi tr_TR
dc.subject Reoloji tr_TR
dc.subject Sıcaklık tr_TR
dc.subject pH tr_TR
dc.subject Konsantrasyon tr_TR
dc.subject Quince puree en_US
dc.subject Rheology en_US
dc.subject Temprature en_US
dc.subject pH en_US
dc.subject Concentration en_US
dc.title Sıcaklık, Ph Ve Konsantrasyonun Ayva Püresinin Reolojik Özellikleri Üzerine Etkisi tr_TR
dc.title.alternative Effect Of Temperature, Ph And Concentration On Rheological Properties Of Quince Purée en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
8963.pdf
Boyut:
753.99 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama