Sündiken Kütlesi Ndeki Yükselti-iklim Kuşaklarının Ve Orman Toplumlarının Özelliklerinin Uydu Görüntüleri İle Belirlenmesi

dc.contributor.advisor Musaoğlu, Nebiye tr_TR
dc.contributor.author Çetin, Müfit tr_TR
dc.contributor.department Jeodezi ve Fotogrametri tr_TR
dc.contributor.department Geodesy and Photogrammetry Engineering en_US
dc.date 2007 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-10-16T13:35:54Z
dc.date.available 2015-10-16T13:35:54Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 en_US
dc.description.abstract Özellikle dağlık arazide orman kuran ağaç türlerine ait yöresel yetişme ortamı birimleri içinde bulundukları yetişme ortamı bölgesinde yükseltiye ve bakıya bağlı olarak oluşan iklim farklılıklarından dolayı yükselti-iklim kuşakları halinde ayırt edilmekte olup, bu bağlantıya örnek alanlardan birisi de Sündiken Dağlık Kütlesi’dir. Sündiken Dağlık Kütlesi’nde saf veya karışık olarak ormanlar kuran Kızılçam (Pinus brutia Ten), Finike Ardıcı (Juniperus phoenicea), Karaçam (Pinus nigra), Sarıçam (Pinus sylvestris) ve Meşe (Quercus spp.) türleri bulunmaktadır. Sündiken Dağlık Kütlesi’nde meteoroloji istasyonlarının bulunmayışı yükselti-iklim kuşaklarının kesin sınırlarının meteorolojik verilerle belirlenmesine imkân vermemektedir. Dolayısıyla Sündiken Dağlık Kütlesi’ndeki yükselti-iklim kuşakları yer ölçmeleri ve uydu görüntüleri ile ormanı oluşturan ağaç ve çalı türlerinin yayılışları incelenerek belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca çalışmada uydu görüntüleri ile yer ölçmelerinden elde edilen sıcaklık verileri arasındaki ilişkiler ortaya konulmuştur. Sündiken Dağlık Kütlesi’nde yaptığımız çalışmada ağaç türlerinin bakıya ve yükselti-iklim kuşaklarına göre kurduğu ormanların yayılışı belirlenerek orman işletmeciliği bakımından güvenilir bir envanter oluşturacak önemli bilgiler sağlanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Local growing site units belonging to the species that are forming forests in the mountainous districts have been distinguished as vertical-climate zones due to the climate differences stemmed from the altitude and aspect levels of the growing site and the forests of Sundiken Mountain can be considered as one of the examples in respect of this relation. The species like Turkish Red Pine (Pinus brutia Ten), Phoenicia Juniper (Juniperus phoenicea), Anatolian Black Pine (Pinus nigra), Scotch Pine (Pinus sylvestris) and Oak (Quercus spp.) are available in the forests of Sundiken Mountain by forming up pure or mixed forests in the area. It doesn’t allow determining the absolute borders of the vertical-climate zones by means of the meteorological data due to not having meteorological stations in the forests of Sundiken Mountain. Therefore, the range of the tree and shrub species making up the forest have been tried to be determined through the vertical-climate zones, field measurements and satellite images of the forests of Sundiken Mountain. In addition to this, the relations between the satellite images and the data on the temperature gained from the field measurements have been introduced. The significant data which will constitute a reliable inventory for the forest goods and services has been attained as a result of the study realized in the forests of Sundiken Mountain by determining the outspread of the forests formed by the tree species in respect of the aspect and vertical-climate zones. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/9702
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Sündiken kütlesi tr_TR
dc.subject orman tr_TR
dc.subject yükselti-iklim kuşağı tr_TR
dc.subject uydu görüntüsü tr_TR
dc.subject Sündiken Mountain en_US
dc.subject forest en_US
dc.subject vertical-climate zone en_US
dc.subject satellite image en_US
dc.title Sündiken Kütlesi Ndeki Yükselti-iklim Kuşaklarının Ve Orman Toplumlarının Özelliklerinin Uydu Görüntüleri İle Belirlenmesi tr_TR
dc.title.alternative Determination Of The Vertical-climate Zones And The Combination Of The Species In The Forests Of Sundiken Mountain Using Satellite Images en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
7604.pdf
Boyut:
17.96 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama