Karbon Fiber Prekürsor Olarak Akrilonitril-ko-vinil Asetat-ko-itakonik Asit Terpolimerinin Sentez Ve Karakterizasyonu

dc.contributor.advisor Saraç, A. Sezai tr_TR
dc.contributor.author Suadiye, Dilek tr_TR
dc.contributor.authorID 10029160 tr_TR
dc.contributor.department Polimer Bilim ve Teknolojisi tr_TR
dc.contributor.department Polymer Science and Technology en_US
dc.date 2014 tr_TR
dc.date.accessioned 2014-02-27 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-16T12:08:17Z
dc.date.available 2015-06-16T12:08:17Z
dc.date.issued 2014-02-27 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014 en_US
dc.description.abstract Tez çalışması süresinde karbon fiber prekürsor elde etmek için, akrilonitrilin vinil asetat ve itakonik asit ile amonyum persülfat başlatıcısı ile polimerizasyonu ile P(An-ko-VAc-ko-IA) terpolimerleri sentezlenmesi amaçlanmıştır. Beş farklı monomer besleme oranları kullanılarak beş farklı bileşimde terpolimer sentezlenmiştir. Polimerler farklı teknikler kullanılarak karakterize edilmiştir. Sentezlenen terpolimerlerin spektroskopik analizleri FTIR-ATR ve NMR spektroskopisi yöntemleriyle karakterize edilmiştir. Numunelerin GPC metodu ile ağırlık ortalama molekül ağırlıkları ve sayı ortalama molekül ağırlıkları tespit edilmiştir. Polimerlerin termal özellikleri TGA ve DSC yöntemleri ile incelenmiştir. Sentezlenen polimerlerin DMF içerisindeki çözeltilerinden elektrospining yöntemiyle nanofiber elde edilmiştir. Elde edilen nanofiberlerin morfolojik analizleri SEM ve AFM metotları ile yapılmıştır. Elde edilen nanofiberleriden karbon fiber eldesi amacıyla numunelere ısıl işlem uygulanmıştır. İlk etap olan oksidasyon aşamasında, elektrospining yöntemiyle nonofiberleri elde edilen polimerlerin 200 oC ile 325 oC arasında değişen altı farklı sıcaklık değerinde oksijen ortamında yakılmıştır. Farklı sıcaklıklarda oksidasyonu gerçekleştirilen örneklerin spektroskopik analizleri FTIR-ATR spektroskopisi ile morfolojik analizleri SEM ile yapılmıştır. Oksidasyon aşamasının tamamlanmasının ardından okside edilmiş numuneler karbonizasyon aşamasında azot ortamında 1100 oC de 2.5 saat süresince yakma işlemi uygulanmıştır. Elde edilen sonuç ürününün spektroskopik analizleri FTIR-ATR spektroskopisi yöntemiyle, morfolojik analizleri ise SEM metodu ile yapılmıştır. Yapılan deneyler ve elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve sonuç ürününden elde edilen sonuçlar ile sentezlenen polimerin karbon fiber için uygun bir prekürsor olduğu tespit edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study it is aimed to synthesize terpolymers of acrylonitrile, vinyl acetate and itaconic acid monomers with ammonium persulphate as initiator in the DMF media. Five different composition of the monomers is used to synthesize five different P(AN-co-VAc-co-IA) terpolymers. The synthesized polymers were characterized by several characterization techniques. Teh polymers were spectroscopically characterized by FTIR-ATR and NMR spectroscopy techniques. Thermal analysis of the polymers were done by TGA and DSC techniques. The molecular weight distribuiton of the polymers were determined GPC method. The solution of the polymers in DMF were electrospun by electrospining method to ontain nanofibers of P(AN-co-VAc-co-IA) terpolymers. The fibers were morphologically characterized by SEM and AFM. Heat treatment steps of obtaining carbon fiber is applied to the electrospun nanofiber mats of the polymer samples. At the first step, oxidation of polymer mats were done at temperatures varying from 200 oC to 325 oC in the presence of air for 5 hours. The oxidized nanofibers were characterized by FTIR-ATR spectroscopy. Morphological analysis of the oxidized nanofiber mats were morphologically chracterized by SEM. At the second step of heat treatment called as carbonization the oxidized nanofibers were carbonized at 1100 0C in the presence of nitrogen for 2.5 hours. Obtained carbon nanofiber precursors were spectroscopically characterized by FTIR-ATR spectrocopy and morphologically by SEM methods. The measuremtns and results show that carbon fiber precursor of P(AN-co-VAc-co-IA) terpolymers can be used as carbon fiber precursor. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/5608
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Akrilonitril tr_TR
dc.subject terpolimer tr_TR
dc.subject oksidasyon tr_TR
dc.subject kabon fiber prekürsor tr_TR
dc.subject Acrylonitrile en_US
dc.subject terpolymer en_US
dc.subject oxidation en_US
dc.subject carbon fiber precursor en_US
dc.title Karbon Fiber Prekürsor Olarak Akrilonitril-ko-vinil Asetat-ko-itakonik Asit Terpolimerinin Sentez Ve Karakterizasyonu tr_TR
dc.title.alternative Synthesis And Characterization Of Pol(yacrylonitrle-co-vinylacetate-co-itaconic Acid) Terpolymer As Carbon Fiber Precursor en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
14391.pdf
Boyut:
2.4 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama