Betonarme Perdeli Ve Çelik Çerçeveli Bir Yapının Dbybhy 2007 Yönetmeliğine Göre Tasarımı Ve Deprem Etkileri Bakımından Ibc2006 Yönetmeliği İle Karşılaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-10-02
Yazarlar
Kuruoğlu, Özgür
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yüksek lisans tezi olarak sunulan bu çalışmanın temel amacı, DBYBHY’07 yönetmeliğinin çelik yapıların tasarımında uyguladığı kriterleri ortaya koyarak, deprem yüklerinin hesabında IBC 2006 yönetmeliği ile karşılaştırılmasıdır. Depreme dayanıklı yapı tasarımı genel olarak açıklanmıştır. Teze konu olan sekiz katlı, betonarme çekirdekli çelik binaya ait geometrik özellikler, kullanılan malzemelere ait parametreler ve binanın yapıldığı bölgeye ait özellikler tanımlanmıştır. Binaya etkiyen düşey yükler açıklanmış ve kompozit döşeme çözümü yapılmıştır. Binanın DBYBHY’07’e göre tasarım ilkeleri ve deprem yükü analizi için kullanılacak olan eşdeğer deprem yükü yöntemi anlatılmıştır. Yapısal analizde uygulancak yük birleşimleri tanımlanmıştır. Binanın yapısal analizi sonuçları açıklanıp tipik kesit kontrolleri ve birleşim hesapları yapılmıştır. IBC 2006 yönetmeliğinin genel tasarım ilkeleri, kullanılacak hesap yöntemleri, yapısal analizde kullanılacak yük birleşimleri genel hatları ile anlatılmış deprem yükleri hesaplanmıştır. Son olarak, bu tez vasıtasıyla elde ettiğimiz veriler ışığında IBC2006 ve DBYBH2007 yönetmelik asarındaki benzerlikler ve farklılıklar irdelenmiştir.
The main purpose of this study is to define the design rules of steel structures according to DBYBHY’07, to check the connections and structural members and to compare the seismic loads calculations with IBC 2006. Earthquake resistant design is briefly explained. Geometrical properties, parameters of the materials used and the regional characteristics of an eight-storey steel framed building are defined. The vertical loads acting on the building is determined and composite slab is designed due to these loads. The design rules of the building according to DBYBHY 2007 and the equivalent earthquake load method are explained. The load combinations used in structural analysis is defined. The results of structural analysis of the building and the section controls of the structural members are shown. The loads and load combinations which are used for the design of a building according to IBC2006 are determined. For seismic forces the equivalent earthquake load method is explained. Finally, similarities and differences between DBYBHY’07 and IBC2006 are determined. Values which are calculated according to both DBYBHY’07 and IBC2006 is compared.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Deprem Yönetmeliği 2007, IBC2006, Betonarme Çekirdek, Kompozit Döşeme, Earthquake Code 2007, IBC2006, Reinforced Concrete Core, Composite SlabBeam, Finite Elements
Alıntı