Işıklı Kavşaklarda Amerikan Ve Avustralya Yöntemleri İle Gecikme Analizi Ve Örnek Bir Kavşak Çözümü

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-11-13
Yazarlar
Eraslan, Orhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada ışıklı kavşak kapasite analiz yöntemleri Amerikan ve Avustralya yöntemleri incelenmiştir. Synchro (Amerikan Yöntemi) ve Sidra (Avustralya Yöntemi) benzetim programlarıyla sınama benzetimleri yapılmıştır. Örnek bir kavşakta taşıt başına gecikme değerleri gözlemlenmiştir. Amerikan ve Avustralya yöntemleriyle mevcut durum gecikme değerleri hesaplanmıştır. Bu hesaplanan değerler hem birbirleriyle hem de gözlemlenen değerlerle karşılaştırılmıştır. Böylece kavşağın mevcut durumdaki performansı gözlemlenmiştir. Daha sonra Synchro ve Sidra benzetim programlarıyla öneri sinyal faz planları oluşturulmuştur. Synchro hesaplarında Amerikan yöntemini, Sidra ise Avustralya yöntemini kullanmaktadır. Synchro ve Sidra ile hesaplanan sinyal faz planlarına göre bu kavşağın taşıt başına ortalama gecikme değerleri bulunmuştur. Bu değerlerin karşılaştırılması ile Amerikan ve Avustralya yöntemleri öneri faz planları birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda Avustralya yöntemi, Amerikan yöntemine göre gözlemlenen değerlere daha yakın taşıt başına ortalama gecikme hesaplamıştır. Ayrıca yapılan sınama benzetimleri sonucunda Sidra, Synchro’ya göre daha az gecikme değerleri hesaplayan öneri bir sinyal faz planı oluşturmuştur.
In this study, American and Australian methods relating capacity analysis of signalized intersections are analysed. Simulations are tested by the means of simulation programs such using Synchro (American Method) and Sidra (Australian Method). Delay values per vehicles are observed in a sample intersection. Delay values for the existing circumstance are calculated by the means of Australian and Amercan methods. The calculated values are compared to both each other and the observed values. Thereby the existing performance of intersection is watched over. Afterwards offering signal phase plans are constituted with the help of Synchro amd Sidra simulation programs. Synchro is based on American method, however, Sidra is based on Australian method in the calculations. Avarage delay values per vehicle for the mentioned intersection is detected according to the signal phase plans calculated by means of Synchro and Sidra. While comparing these values, offering signal phase plans of American and Australian methods are compared to each other. At the end of the sudy, Australian method figured out more recent (observed) average delay values comparing to American method. Additionally as a result of testing simulations, Sidra formed a suggestion of signal phase plan calculating less delay values than Synchro.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Kavşak Kapasitesi, Amerikan Yöntemi, Avustralya Yöntemi, Benzetim, Synchro, Sidra, Intersection Capacity, American Method, Australian Method, Simulation, Synchro, Sidra
Alıntı