Sipsi'nin Türk halk müziğindeki yeri ve önemi

thumbnail.default.alt
Tarih
2001
Yazarlar
Toraman, Murat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Bu çalışmada hakkında geniş kapsamlı olarak hemen hemen hiçbir kaynak bulunmayan ve araştırma yapılamayan Türk Halk Müziği nefesli sazlarından Sipsi ele alınmıştır. Tarihi gelişimi hakkında elimizde kesin bir kanıtı olmayan sipsi, yurdumuzda Teke bölgesi denilen Burdur, İsparta, Muğla, Denizli ve Antalya'yı içine alan bölgede kullanılan bir halk çalgımızdır. Yöresel bir çalgı olan Sipsi ne yazık ki çok fazla profesyonel icraya sahip değildir. Bu sebepten dolayı bugüne kadar pek tanınmış bir çalgı değildir. Bazı araştırmacıların kesin kanıt olmamakla beraber Orta Asya kökenli bir çalgı olduğunu iddia ettikleri sipsi ne yazık ki belli standartlara ulaşmış değildir. Yapımı, çalım tekniği hakkında bilgi verilen Sipsi sonuç olarak mutlaka daha fazla çalınması, değişik yörelerin ezgilerinde kullanılması gereken ve buna müsait bir saz olduğu gerçeğini görmekteyiz. En önemlisi de Konservatuarda eğitimi verilmesi gereken Türk Halk Müziği için çok önemli bir çalgıdır.
In the text it has been studied the wind instrument "Sipsi" of the Turkish Folk Music that had not been studied at all in the past. Although we haven't any information about its historical development it will be used today in the Teke region which includes the cities Burdur, İsparta, Muğla, Denizli and Antalya. This wind instrument will be used locally and not professionally Therefore it is not widely known in Turkey. Although there are no proofs it will be claimed by some researchers that "Sipsi" is of Middle Asian origins. In this text we give more play and manufacture of the instrument which must be played in different regions of Turkey, as it is suitable. Above all it must be thought in Turkish Folk Music Departments of conservatories
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2001
Anahtar kelimeler
Müzik, Halk müziği, Müzik aletleri, Sipsi, Türk halk müziği, Üflemeli çalgılar, Music, Folk music, Musical instruments, Sipsi, Turkish folk music, Wind instruments
Alıntı