Salvıa Chrysophylla Ve Salvıa Trıchoclada Bitkilerindeki Sekonder Metabolitlerin İzolasyonu, Yarı Sentetik Türevlerinin Eldesi, Antioksidan Ve Antikolinesteraz Aktivitelerinin İncelenmesi

dc.contributor.advisor Topçu, Gülaçtı tr_TR
dc.contributor.author Çulhaoğlu, Burcu tr_TR
dc.contributor.department Kimyagerlik tr_TR
dc.contributor.department Chemistry en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2011-02-23 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-13T10:14:48Z
dc.date.available 2015-07-13T10:14:48Z
dc.date.issued 2013-01-07 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract Salvia türleri ilaç ve gıda endüstrisinde ve parfümeride kullanılan, çoğunlukla güzel kokulu bir ya da çok yıllık bitkileri kapsayan Lamiaceae (Ballıbabagiller) familyasına ait bitkilerdir. Dünyada 900, Türkiye’de ise yarısı endemik olmak üzere 90’ı aşkın Salvia türü doğal olarak yetişmektedir. Eski çağlardan beri Salvia türleri, halk arasında antiseptik amaçlı, sindirime yardımcı, romatizmal ağrılarda ve sinir sistemi hastalıklarında kullanılmaktadır. Salvia türleri taşıdığı sekonder metabolitler olarak terpenoit, steroit, flavonoid ve diğer fenolik bileşiklerce zengindir. Salvia türünün en çok yetiştiği yerlerden biri olan Anadolu’da bu bitkiler ‘Adaçayı’ olarak anılmaktadır ve pekçok amaçla kullanılmaktadır. Üzerinde çalışılan Salvia chrysophylla Stapf ve Salvia trichoclada Bentham bitkileri sırasıyla Burdur ve Bingöl’den toplanmıştır. Lamiaceae familyası bitkileri ve özellikle Salvia türleri taşıdıkları flavonoid ve fenolik bileşikler ve hatta diterpenleri nedeniyle antimikrobiyal, antioksidan ve sitotoksik etkilere sahiptirler. Hatta Salvia türlerinin mono-, di- ve triterpenlerinin sedatif, antikolinerjik ve/veya nöroprotektif özellikleri ile ilgili araştırmalar son yıllarda giderek artış göstermektedir. Bu nedenle, bu tez çalışmasında, bu iki Salvia türünden biyoaktif bileşenlerin izolasyonu ve yapı tayini ve antioksidan ve anti-kolinesteraz aktivitelerinin incelenmesi amaçlandı. Bu amaçla ilk aşamada Salvia chrysophylla Stapf ve Salvia trichoclada Bentham bitkilerinin diklorometan ve metanol ile ekstreleri hazırlandı. Bu ekstrelerin toplam fenolik miktarları pirokatekole ve toplam flavonoit miktarları kersetine eşdeğer olarak tayin edildi ve antioksidan aktiviteleri lipid peroksidasyonu inhibisyonu ( β-karoten renk açılımı) ve DPPH serbest radikal giderimi aktivitesi yöntemleriyle, antikolinesteraz aktivitesi ise Ellman yöntemi kullanılarak belirlendi. Çalışılan iki Salvia türünden 3 bileşik ( β-sitosterol, oleanolik asit ve ursolik asit) her iki türden olmak üzere toplam 9 saf bileşik izole edildi ve bu bileşiklerin yapıları çeşitli spektroskopik (NMR, IR ve kütle spektroskopisi) yöntemlerle belirlendi. Bu bileşikler; bir flavonoid olan salvigenin, bir labdan diterpen olan sklareol, bir steroid olan β-sitosterol ve lupan triterpen yapısındaki lupeol, lupenon, monoginol A, glohidon ve triterpenik asit yapısındaki oleanolik asit ve ursolik asit dir. Elde edilen saf bileşiklerin antioksidan ve antikolinesteraz aktiviteleri in vitro olarak incelendi. Ayrıca, izole edilen bileşiklerden önemli bir bitki steroidi olan β-sitosterolden hareketle 3-asetil- β-sitosterol, 3-okso- β-sitosterol ve β-sitosterol-3-metil eter olmak üzere üç farklı türevi hazırlanarak antioksidan ve antikolinesteraz aktiviteleri incelenmiştir. Sonuç olarak gerek izole edilen, gerekse türev bileşikler genelde DPPH serbest radikalini yakalamada pek etki göstermezken β-karoten-linoleik asit sisteminde orta derecede lipid peroksidasyonunu inhibe edici etki göstermişler, AChE ve BChE enzimlerine karşı ise oldukça yüksek aktivite göstermişlerdir. Bu çalışma, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje No: 34100. tr_TR
dc.description.abstract Salvia species are used in drug and food industry and perfumery, belonging to Lamiaceae family which contain annual or perennial plants with nice fragrance. Totally 900 Salvia species grown wildly all over the world and Turkey has over 90 Salvia species being half of them endemic. Since ancient times Salvia species have been traditionally used as antiseptic, digestive, in the treatment of rheumatism and neurological diseases. Secondary metabolites of Salvia species are rich in terpenoids, stereoids, flavonoids and other phenolics. Salvia species are widely growing in Anatolia where named ‘Adaçayı’ and used for many purposes. Salvia chrysophylla Stapf and Salvia trichoclada Bentham are used in this study, and collected from area of Burdur City and Bingöl City, respectively. Lamiaceae family plants and especially Salvia species have antimicrobial, antioxidant and cytotoxic effects which attribute to their secondary metabolites, flavonoids and phenolic compounds including diterpenes. Recently, investigations on sedative, anticholinesterase and/or neuroprotective effects of Salvia species are going to be increased. Due to this reason, it is aimed that isolation and structure elucidation of bioactive constituents of the two Salvia species, and then investigation of their antioxidant and anti-Alzheimer activity in this study. To achieve the goal, at first step, Salvia chrysophylla Stapf and Salvia trichoclada Bentham plants extracts are prepared using acetone and methanol. Total phenolic and flavonoid contents of extracts were determined as pyrocatechol and quercetin equivalents, respectively. The antioxidant activity of the extracts was established by using two test systems, β-caroten bleaching for lipid peroxidation inhibition, and DPPH free radical scavenging methods. The extracts were also screened for the anticholinesterase activity by Ellman Method against acetylcholinesterase (AChE) and butrylcholinesterase (BChE) enzymes. Nine pure compounds are isolated from the two Salvia species, three of them ( β-sitosterol, oleanolic acid and ursolic acid) are common in both, and all structures were identified by spectroscopic (NMR, IR, and mass) methods as a flavonoid salvigenin, a labdane diterpene sclareol, a steroid β-sitosterol, lupane triterpenoids lupeol, lupenone, monogynol A and glochidone, and triterpene acids oleanolic and ursolic acids. Antioxidant and anticholinesterase activity of the isolated pure compounds were investigated in vitro. Three derivatives of an important plant steroid β-sitosterol are synthesized, these are; 3-acetyl- β-sitosterol, 3-oxo- β-sitosterol and β-sitosterol-3-methyl ether. Their antioxidant and anticholinesterase activities were also investigated. As result, in general, both isolates and the derivatives are not effective in scavenging of DPPH free radical. However, they exhibited moderate lipid peroxidation inhibitory activity in β-carotene-linoleic acid system, and they have been found highly active against AChE and BChE enzymes. This work was supported by the Research Found of Istanbul Technical University. Project No: 34100 en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/7339
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission en_US
dc.subject Salvia tr_TR
dc.subject Salvia chrysophylla tr_TR
dc.subject Salvia trichoclada tr_TR
dc.subject sekonder metabolitler tr_TR
dc.subject Salvia en_US
dc.subject Salvia chrysophylla en_US
dc.subject Salvia trichoclada en_US
dc.subject secondary metabolites en_US
dc.title Salvıa Chrysophylla Ve Salvıa Trıchoclada Bitkilerindeki Sekonder Metabolitlerin İzolasyonu, Yarı Sentetik Türevlerinin Eldesi, Antioksidan Ve Antikolinesteraz Aktivitelerinin İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Isolation Of Secondary Metabolites Of Salvia Chrysophylla And Salvia Trichoclada Plants, Preparation Of Semi-synthetic Derivatives And Investigation Of Their Antioxidant And Anticholinesterase Activities en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
11395.pdf
Boyut:
5.3 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama