Bilgisayar Destekli Tasarım Yazılımlarının Stratejik Kullanımının Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Aydoğan, Ümit
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma bilgisayar destekli tasarım programlarının stratejik kullanımını irdelemek amaçlı yapılan dört değişik tipte anket çalışmasını içermektedir. Bu anketler BDT programlarının kullanıcılar tarafından ne kadar etkili ve verimli kullanıldığını anlamaya yönelik sorulardan oluşmaktadır. Yapılan literatür çalışması sonucunda, BDT programları genel yapısı, tarihçesi, kullanımlarına göre gruplandırılması gibi genel tanımlar çalışmanın ikinci bölümünde, stratejik kullanıma ilişkin veriler, değerlendirmede kullanılacak olan stratejik kullanım kriterleri ise, üçüncü bölümde açıklanmıştır. Yapılan anket çalışmalarının bulguları, tablolar ve grafikler ile çalışmanın dördüncü bölümünde detaylı olarak irdelenmiştir. Sonuç olarak ise, BDT programlarının stratejik kullanılmasına engel durumlar, yapılan araştırma sonucunda elde edilen veriler neticesinde belirtilecektir. Bu nedenlerin ortadan kaldırılmasına ve BDT programlarının etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasına olanak sağlayacağı düşünülen noktalar belirtilecek ve bu konuda değerlendirmeler yapılarak, gelecek çalışmalar için önerilerde bulunulacaktır. Sonuçları literatürdeki çalışmalarla karşılaştırdığımızda yapılan çalışmanın, bilgisayar destekli tasarım programının stratejik kullanımı alanında özgün, ileriye yönelik çalışmalarda altyapı oluşturacak nitelikte olduğu gözlenmiştir.
This study contains four different types of survey study which aims to mention the strategical usage of the computer aided design programs. These surveys consist of questions which aim to understand that how efficient users use CAD programs (Computer Aided Design Programs) As a result of literature research; general definitions like the structure and short history of the CAD programs and making groups due to the usage in second chapter, datasets about strategical usage of AutoCAD and strategical usage criteria for evaluation in third chapter are mentioned. Datasets obtained from research are explained with detailed tables and graphics in forth chapter. Finally, obstacle situations for strategical usage of CAD programs are mentioned as a result of dataset obtained from research. Points, thought that provide possibility for elimination these impediments and efficient usage of CAD programs is defined and some suggestion is given for the future studies. The comparison of the results with the examples given in the literature, it is agreed that the work has unique features in strategic use of CAD systems, and has substructure for future works.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Bilgisayar Destekli Tasarım, Strateji, Stratejik Kullanım, Etkili Kullanım, AutoCAD, Design, Computer Aided Design, Strategy, Strategically Usage, Efficient Usage, AutoCAD
Alıntı