Florotelürit Optik Camların Termal Mikroyapısal Ve Spektroskopik Özellikleri

dc.contributor.advisor Özen, Gönül tr_TR
dc.contributor.author Kabalcı, İdris tr_TR
dc.contributor.department Fizik Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Physics Engineering en_US
dc.date 2006 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-09T11:50:53Z
dc.date.available 2015-07-09T11:50:53Z
dc.date.issued 2011-01-05 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 en_US
dc.description.abstract Telürit esaslı cam malzemeler; katıhal lazer malzemelerinden lazer malzemesi olarak, fiber optik yükselticilerinde ve doğrusal olmayan optik camlarda kullanılan önemli fotonik malzemelerdir. Bu nedenle, telürit camlarının spektroskopik özellikleri deneysel araştırmacıların başlıca araştırma konusu haline gelmiştir. Telürit camlarının en önemli özellikleri olarak, geniş iletim bölgesine (0.35- 5 µm), en yaygın oksitli camlar arasında en düşük fonon enerjisine, yüksek kırılma indisine, düşük erime sıcaklığına, yüksek dielektrik sabitine sahip olmasıdır. Ayrıca, yakın morötesinden orta kızılaltı bölgeye kadar, geniş bir geçirgenlik bölgesine sahiptir. Bu çalışmada, %0.2, 0.5 ve 1.0 mol Tm3+ katkılı (1-x)TeO2-(x)PbF2 cam malzemelerin termal, mikroyapısal özellikleri ve kendiliğinden ışıma geçişleri üzerinde kompozisyonun etkisi, diferansiyal termal analiz (DTA), optik mikroskop (OM), taramalı elektron mikroskopu (SEM), x-ışınları kırınımı (XRD) ve soğurma spektrumları (UV-VIS-NIR), floresans yaşam süreleri teknikleri kullanılarak araştırıldı. tr_TR
dc.description.abstract Tellurite-based glass materials are important photonic materials because they can be built as the solid-state lasers, the fiber optics amplifiers and the non-linear optical devices. Therefore the spectroscopic properties of the tellurite glasses are one of the main research of an experimental scientist. Tellurite glasses show most important properties such as, large transparency (0.35-5 m) according to the slicate glasses (0.2-3 m), low phonon energy in the common oxide glasses, high refractive index, low melting temperature and high dielectic constant. Furthermore, they present large transparency from the near ultraviolet to the middle infrared region. In this study, effect of composition on the thermal, microstructural properties and spontaneous emission probabilities of various 0.2, 0.5 and 1.0 mol% Tm3+ containing (1-x)TeO2-(x)PbF2 glasses were investigated using differential thermal analysis (DTA), optical microscope (OM), scanning electron microscope (SEM), x-ray diffraction (XRD), ultraviolet-visible-near infrared (UV-VIS-NIR) and fluorescence lifetimes techniques. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/7173
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Telürit camları tr_TR
dc.subject lazer yükseltici tr_TR
dc.subject fiber optik tr_TR
dc.subject termal analiz tr_TR
dc.subject cam geçiş sıcaklığı. tr_TR
dc.subject Tellurite glass en_US
dc.subject laser amplifier en_US
dc.subject fiber optic en_US
dc.subject thermal analysis en_US
dc.subject glass transition temperature. en_US
dc.title Florotelürit Optik Camların Termal Mikroyapısal Ve Spektroskopik Özellikleri tr_TR
dc.title.alternative Thermal Microstructural And Spectroscopic Properties Of The Thulium Doped Fluorotellurite Optical Glasses en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
3836.pdf
Boyut:
7.85 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama