Hava Tabakalı Dış Duvarlar - Tuğla Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-05-17
Yazarlar
Tokgöz, Dilek
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Hava tabakalı duvar sisteminin amacı, hava ve su geçirimsizlik sorunlarının ayrı ayrı çözüldüğü bir duvar oluşturmaktır. Bunu sağlamak için aralarında hava tabakası olan iki duvar örülür. Dıştaki duvar yağmur engeli görevi yapar, içteki duvar ise taşıyıcılık, ısı yalıtım v.b. gibi görevlerle birlikte rüzgar geçirimsizliği görevini yerine getirir. Hava tabakalı duvar sisteminde malzeme olarak tuğlanın kullanılması, sistemi daha da etkin hale getirmektedir. Tuğlanın ısıl kütle özelliği kullanılarak yapılan tasarım doğal enerjiyi kullanarak mekanik ısıtma ve soğutmaya olan ihtiyacın azaltılmasını sağlar. Sonuç olarak; hava tabakalı duvar sistemi dış duvarlardan beklenen performans kriterlerini yerine getirebilecek kapasiteye sahiptir. Hava tabakalı duvar sistemi tuğla yapı malzemesi kullanılarak, tasarım ve işçilik açısından sorunsuz bir şekilde uygulandığında duvar sisteminin performansı daha da artmaktadır.
The aim of the cavity wall system is to form a wall solving the air and the moisture impermeability problems seperately. In order to obtain this, two external walls have been built with a cavity in between. The outside wall acts as a rain barrier; the inside wall, on the other hand, acts as a wind barrier together with the othe roles such as load bearing, thermal insulation etc. The brick which is also used in the traditional architecture, is the building material supplying energy efficiency in building, at the same time. By using the thermal mass property of the brick enables natural energy to help reduce dependence on mechanical heating and cooling. As a result; the cavity wall system has got the capacity to supply the performance criteria expected from the external walls. When the cavity wall system has been constructed without any design and workmanship defect by using brick construction material, performance of the wall system increases more.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Duvarlar, Hava sızdırmazlığı, Su geçirimsizliği, Isı yalıtımı, Isı geçişi katsayısı, Isı depolama, Isı iletimi, Isı köprüsü, Tuğla, Tuğla duvarlar, Hava tabakalı duvarlar, Walls, Airtightness, Water tightness, Heat insulation, Heat transfer coefficient, Heat storage, Heat conduction, Thermal bridge, Brick, Brick walls, Cavity walls
Alıntı