Plastik Kökenli Yer Döşeme Kaplamaları

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çelik, Abuzer
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, PVC (polivinil klorür) esaslı kaplama malzemeler ve doğal hammaddeler içeren Linolyum irdelenmiştir. Bu kapsamda malzemelerin gelişim süreçi, bileşenleri, sınıflandırılması, uygulanması, bakımı ve teknik özellikleri ele alınmıştır. Teknik özelliklerin incelenmesinde Mimarlık Fakültesi Yapı Malzemesi laboratuarında bulunan aletlerle; malzemelerin aşınma, eskitme, yüzey sertlik derecelerini ölçme ve çekme deneyi yapılmıştır. Çıkan sonuç değerleri ile malzemelerin birbirleri içinde ve standart değerler ile karşılaştırılması yapılmıştır. Bu deney çalışmalarında malzemelerin kalınlık, kullanım amacına ve malzeme bileşiminden olan alt tabaka malzeme cinsine göre farklı 22 adet numune kullanılmıştır. Deney çalışması yapılamayan değerler için Avrupa standart normları aynen kabul edilmiştir. Plastik kökenli yer döşeme kaplamaları ile diğer kaplama malzemelerin karşılaştırılması yapılmış ve avantaj ve dezavantajları işlenmiştir.
In this study materials including Linoleum, like PVC, real cove materials and natural raw material are examined. In this scope their development period, ingredients, categorisation, application, care and technichal properties are studied. For the research of technichal properties equipment of the Faculty of Architectures’s Building materials Laboratories are used materials abrosion, wear out surface hardness measure and traction tests are done. The results are compared with the materials with in themselves and with the other things. 22 different samples are used according to the thickness, purpose of use and the type of base material. For those that are not tested European standards are accepted. Plastic linoluems and other cover materials are compared and their advantages and diasadvantages are discussed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
PVC, Linolyum, PVC, Linoleum
Alıntı