Kemik Yoğunluğunun Dental implantlardaki Gerilme Dağılımına Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011
Yazarlar
Göksel, Ali
Sofuoğlu, Hasan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bilgisayarlı tomografi ölçümlerinden elde edilmiş olan CT sayılarının elastisite modülüne dönüştürülmesi ile ilgili olarak yapılan çalışmalar araştırılmıştır. Elde edilen bilgiler yardımıyla farklı kemik yoğunluklarında gerilme dağılımı sonlu elemanlar yöntemiyle incelenmiş ve gerilme dağılımı kortikal kemik (KK) ve süngerimsi kemik (SK) için bulunmuştur. Deney materyali olarak maksiller sağ ikinci premolar diş alınmıştır. Bu diş bölgesi için MİS marka dental implant elemanları kullanılmıştır. Abutment modeli MD-TAD10, implant modeli ise 4,2 mm çap ve 10 mm boyunda Biocom modelidir. Diş kuron bölgesi modeli sonuçların hastaya özel olmaması amacıyla VVheeler’ın An Atlas of Tooth Form anatomi atlası verilerinden yararlanarak Rhinoceros 4.0 yazılımıyla oluşturulmuştur. ANSYS Workbench 12.0 yazılımında çiğneme kuvvetleri etkisi altında modelimizde oluşan gerilme dağılımı analiz edilmiştir. Süngerimsi kemiğin implantın apeks bölgesine karşılık gelen kısmında ve implant boynunda en yüksek gerilme değerlerine ulaşılmaktadır. Kortikal kemikte süngerimsi kemiğe göre daha yüksek gerilme değerleri ortaya çıkmıştır. Kortikal kemikte kemik yoğunluğu düştükçe en yüksek von Mises Gerilmesi artmıştır
The studies related vvith conversion to elasticity modulus from CT numbers that obtained from computed tomography have been investigated. With the help of gathered information, the stress distribution at different bone densities was studied vvith finite element method and stress distribution has been found for cortical bone (KK) and spongy bone (SK). Maxillary right second premolar has been used as test material. For this teeth area, MİS branded dental implant elements have been used. Abutment model is MD-TAD10 and implant model is Biocom vvhich has 10 mm length and 4.2 mm diameter. Dental crovvn is modeled using VVheeler’s anatomy atlas, An Atlas of Tooth Form and Rhinoceros 4.0 softvvare in order to result are not to be specialized for any patient. in ANSYS VVorkbench 12.0 softvvare the stresses at our model are analyzed under mastication forces. Maximum stress values emerged at the spongy bone part vvhich coincides implant’s apex part and neck. Fligher stress values emerged in cortical bone than the spongy bone. While bone density decreases in cortical bone, maximum von Mises stress has increased.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2011
Anahtar kelimeler
Alıntı