Katmanlı Kompozit Silindirik Panellerin Çarpma Yükü Etkisi Altındaki Davranışı

thumbnail.default.alt
Tarih
2010
Yazarlar
Yılmaz, Çağatay Han
Türkmen, Halit S.
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Çarpma etkisi altındaki katmanlı silindirik kabukların dinamik davranışı araştırıldı. Cam/epoksi katmanlı kompozitlerin çarpma testleri gerçekleştirildi. Çarpma sırasında eksenel ve çevresel gerinimler ölçüldü. Katmanlı kabuğun çarpma testi aynı zamanda sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak modellendi. Bu amaçla ANSYS sonlu elemanlar yazılımı kullanıldı. Sayısal ve deneysel sonuçlar karşılaştırıldı ve bir uyum görüldü. Çarpma yükü sonucunda yüksek gerilmeler meydana geldi.
The dynamic behavior o f the laminated cylindrical shells are investigated under an impact load. The impact tests are performed on the glass/epoxy laminated composites. The strain in the axial and circumferential directions are measured during the impact. The impact test o f the laminated shell is also modeled using the finite element method. ANSYS finite element software is used for this purpose. The numerical and experimental results are compared and found in an agreement. The high stresses are occured as a result o f impact load.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
Anahtar kelimeler
Silindirik kabuk, Katmanlı kompozit, Çarpma, Sonlu elemanlar yöntemi, Gerinim ölçümü, Cylindrical shell, Laminated composite, Impact, Finite element method, Strain measurement
Alıntı