Kaynak Tabanlı Yaklaşımın Dikey Bütünleşme Stratejisi Üzerine Etkilerini Ölçen Bir Çalışma

dc.contributor.advisor Polat, Seçkin tr_TR
dc.contributor.author Karatay, Pınar tr_TR
dc.contributor.department Mühendislik Yönetimi tr_TR
dc.contributor.department Engineering Management en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2011-02-27 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-26T13:22:25Z
dc.date.available 2015-05-26T13:22:25Z
dc.date.issued 2013-01-08 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada önemi son yıllarda artan kaynak tabanlı yaklaşım ve bir büyüme stratejisi olan dikey bütünleşme konuları ele alınmıştır. Literatürde rekabet üstünlüğü konusunda oldukça yaygın bir şekilde incelenen kaynak tabanlı yaklaşımın dikey bütünleşme stratejilerinde de etkin olduğu yapılan son araştırmalarda açıkça görülmüştür. Kaynak tabanlı yaklaşımın değişik yönlerinin dikey bütünleşme stratejilerine etkileri incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı iki ayrı kavramın arasındaki ilişkilerin açıklanması ve literatürdeki mevcut araştırmalarda kullanılan bakış açılarından yararlanarak kaynak tabanlı yaklaşım ile oluşturulmuş bir dikey bütünleşme karar modeli sunmaktır. İşletmeler günümüzde ekonomik, teknolojik, sosyal ve politik nedenlerden dolayı sürdürülebilir bir başarı elde etmek için çeşitli stratejik kararlar alırlar. Stratejik büyüme kararları da bunlardan biri olup yönetilmesi işletmenin geleceği açısından oldukça önemlidir. Belirli bir faaliyeti işletme içinde gerçekleştirmeye karar vererek dikey bütünleşme stratejisi izlemenin olumlu ve olumsuz yanları vardır. Stratejik kararlar birçok koşuldan etkilenir. Literatürde büyüme stratejilerinden olan dikey bütünleşmeyi etkileyen iki yaklaşım üzerinde durulmuştur: İşlem Maliyeti Ekonomisi ve Kaynak Tabanlı Yaklaşım. Bu çalışmayla literatürde çok fazla incelenmemiş olan kaynak tabanlı yaklaşımın dikey bütünleşme stratejileri üzerine etkileri incelenmiştir. İnceleme sonucunda üretim yetenekleri, üretim yeteneklerinin özgüllüğü, üretim yeteneklerinin eskime olasılığı, dış kaynak kullanma yetenekleri ve dış kaynak kullanma yeteneklerinin özgüllüğü kavramlarının dikey bütünleşme stratejileri üzerinde etkisi olduğu görülmüştür. Etkilerinin ölçülmesi oldukça zor olan kaynak tabanlı yaklaşımın unsurlarını ölçebilmek için anket yöntemi kullanılmıştır. Anketlerden elde edilen verilere göre işletme koşulları resmedilmiş ve her unsurun durumuna atanan kesinlik faktörleri ile önerilen dikey bütünleşme kararı açıklanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract The study is built on the issues of resource based view and vertical integration strategies. Many empirical studies testing relation between resource based view and vertical integration have established the effects of resource based view. These effects of resource based view on vertical integration strategies are examined with this study. Moreover a decision model is developed with factors that charactarize resource based view by using point of view of the researches in literature. The firms make strategic decisions to fight for sustainable competitive advantage in environment where economic, technological, social, political developments take place and competition is becoming tougher. Vertical integration is also a strategic growth decision and managing growth effectively has a big impact on any firms’ future well being. There are many positive and negative sides os vertical integration strategies. Strategic decisions are effected wide range of conditions and approaches. One of the main approaches which affect vertical integration decision is resource based view. And the factors of resource based view are determined as production capabilities, specificity of production capabilities, risk to be obsolete of production capabilities, outsourcing capabilities and specificity of outsourcing capabilities. A survey is developed and used to measure the effects of these factors. According to data from participants, conditions of firms are specified and approriate decision is recommended after certainty degree of each factor are detected. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3213
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject dikey bütünleşme tr_TR
dc.subject kaynak tabanlı yaklaşım tr_TR
dc.subject vertical integration en_US
dc.subject resource based view en_US
dc.title Kaynak Tabanlı Yaklaşımın Dikey Bütünleşme Stratejisi Üzerine Etkilerini Ölçen Bir Çalışma tr_TR
dc.title.alternative A Framework To Analyse The Effects Of Resource Based View On Vertical Integration Strategies en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
11438.pdf
Boyut:
774.27 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama