Kamyon Sürücü Kabini Süspansiyonu Optimizasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Gülerce, Oğuz Kağan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, taşıtlardaki titreşim davranışı esas alınarak, koltuk, sürücü kabini, gövde ve tekerleklerden oluşan bir kamyon sürücü kabini modeli oluşturularak kamyon sürücü kabini süspansiyon optimizasyonu yapılmıştır.Çalışma kapsamında kullanılan kamyon sürücü kabini modeli, iki boyutlu ve yedi serbestlik dereceli bir matematik problemi olarak ele alınarak, bilgisayar yardımı ile incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda, oluşturulan sistemin matematiksel çözümü elde edilerek sistemin farklı parçalarına ait büyütme fonksiyonları ve spektrum yoğunlukları hesaplanmıştır. Hesaplanan büyütme fonksiyonları ve diğer parametreler yardımı ile, farklı başlangıç şartları için taşıt titreşimi açısından önem taşıyan konfor sayısı ve maksimum yerdeğiştirme değerleri bulunmuştur. Her parametre için farklı başlangıç şartlarına göre elde edilen değerler karşılaştırılarak, kamyon sürücü kabini süspansiyon optimizasyonu için en uygun değerler bulunmuştur.
In this study, a truck cab model with driver seat, cabin and wheel sub modules is constituted with respect to the principles of vehicle dynamics for optimization of truck cab suspension system.The truck cab model used in this study is in the form of a two dimensional and seven degree of freedom system. Analyses were performed to examine the system and solutions of the system were obtained by means of amplification and spectral density functions of each sub module. Different initial conditions were applied to determine the variation of maximum displacement and comfort coefficient, which are the key parameters in dynamic vehicle response. Finally, comparisons are made to achieve the optimum values for the system.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Taşıt Titreşim Sistemi, Kamyon, Sürücü Kabini, Süspansiyon Optimizasyonu, Konfor, Vehicle Vibration, Truck Cab, Suspension Optimization, Comfort
Alıntı