Endüstri ürünlerinde tasarımın değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
1995
Yazarlar
Teker, Murat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Değerlendirme günümüzde tasarlama sürecinin bölünmez bir parçası haline gelmiştir. Değer verme, değerIendirme ve karar verme tasarımcı için bir yöntem sorunu olarak ortaya çıkmaktadır. Günümüzde 19.YYın el işçiliğine dayanan üretimine yönelik tasarım anlayışından vazgeçilmiş kitlesel üretime yönelik endüstri ürünlerinin tasarımına geçilmiştir. Endüstri tasarımı bugün artık dünya ekonomisinde önemli bir güç olmuştur. Endüstri tasarımının önem kazanması, ürünün ne şekilde değerlendirileceği kavramını gündeme getirmiştir. Endüstri ürününde aranan temel nitelikler işlevsellik, ekonomi ve estetiktir. Tasarımcının amacı insana uygun bir çevre yaratmaktır. Bu yapay çevreyi oluşturan tasarlanmış ürünler olduğuna göre tasarımcıya düşen görev gerek ürünlerin işlevselliğini, kullanışlılığını gerekse görsel niteliklerini geliştirmektir. Bu gelişimi ürünün tasarlanıp, üretilmesi, satılması ve kullanılması aşamalarında yapılacak değerlendirmeler sağlayacaktır. Değerlendirme ürünün özelliklerinin ortaya konması ve bu özelliklerin amaca uygunluğunun araştırılmasıdır. Endüstri tasarımı alanında ortaya konmuş bir ürünün başarısının değerlendirmesi tasarım, üretim ve satışın sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi açısından yararlı olabileceği düşüncesi ile bu çalışma hazırlanmıştır.DeğerIendirme ile elde edilecek bilgiler ürünün geliştirilmesinde kullanılabileceği gibi aynı konuda ortaya konulacak başka bir ürünün özelliklerinin amaca daha uygun olmasını sağlayabilir.
The design princibles are the characteristics which relate to the arrangement of the design elements. Some of the significant prjncibles as applied to project design are unity, variety and proportion. Unity and variety are closely related for within a design there must be a common feeling or similarity among the component part in order to achieve a sence of belonging. Proportion as a princible deals with the relationship of the size of one part to the whole. The experienced designer clearly sees the relationships among the design requirements such as function, aesthetic and economy. A designer must consider the functional, the material and the visual requirements of the product in terms of the needs of contemporary human existence. User expectancies are being in fluenced with the dynamics of the developed society and way of life. The variety of these expectancies and the minute differencies in their detailing leads to new results in design production and sales of industrial products. The selfish, uncompromising attitude of individuals in creating their own environment has caused the development of personalized products. This trend can also be seen in international markets. Subsequently, the problem of industrial design today emerges as greater variety of from as compared to the past. It has be come important to use innovative, creative, expressive and active methods for giving from so as to achieve variety in the end form of the design. Xll This brings new responsibilities to Industrial Designers and to the discipline of Industrial Design which will have increasing shares in the social and economic development of countries. As a result, design has been evaluated, a suitable evaluating method has been developed. Checklist is a type of scale. It is more common and found in a number of variotions.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1995
Anahtar kelimeler
mimarlık, endüstriyel ürün, tasarım, architecture, industrial product, design
Alıntı