Türkiye’de Bankacılık Sektöründe Bilişim Teknolojisinin Kullanımı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Otraç, Özlem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada, bilgi yoğun çalışan Türkiye’deki bankaların bilişim teknolojisi (BT) yatırımları, bu yatırımların bankacılıkta nasıl ve ne derece etkin kullanıldığı ele alınmıştır. Bu çerçeve içerisinde bankaların karakteristik özellikleri, bankacılık sektöründe sistem planlama ve BT kullanımı, BT’nin bankacılıktaki önemi, bankaların BT sayesinde verdikleri hizmetler ve son bir yılda gerçekleşttirdikleri projeler incelenmiştir.
Banks within a very competitve environment, deploy information technology as a strategic weapon and make investments. In this research, information technology investments of banks in Turkey and their efficiency and effectiveness are examined. To do this, the characteristics of these banks are described, the importance and the usage of IT in banking sector and the banking services that could be given by IT is examined and finally the recent IT products of banks are given.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998
Anahtar kelimeler
Bilişim, Bilişim Teknolojisi (BT), Bilişim Teknolojisi Kullanımı, BT ve Bankacılık Sektörü, BT Yatırımları, BT ve Etkinlik, Information, Information Technology (IT), IT Utilisation, IT and Banking Sector, IT Investments of Banks, IT and Efficiency, IT Projects of Banks
Alıntı