İşletmelerde Stratejik Risk Yönetimi Ve Bir Model Önerisi: Stratejik Risk Yönetimi Sistemi; Srms

dc.contributor.advisor Gürsoy, Cudi Tuncer tr_TR
dc.contributor.author Çağdaş, İzzet Berk tr_TR
dc.contributor.department İşletme Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Management Engineering en_US
dc.date 2002 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-21T10:09:08Z
dc.date.available 2015-12-21T10:09:08Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002 en_US
dc.description.abstract Ticari alanları farklı farklı da olsa, günümüz şirketleri çok çeşitli finansal ve finansal olmayan değişken karakterli içsel ve dışsal baskılarla bir aradadırlar ve şirketin başarıya ulaşmasında bu değişken karakterli içsel veya dışsal baskıların yönetiminin çok önemli bir yeri vardır. Bu baskılara genel olarak risk denilebilir ve başarılı bir şirket aynı zamanda risklerini de iyi yönetebilen bir şirkettir. Tüm finansal riskler, algoritmalara dayalı çözümler üretebilen bir model ve sistem yaklaşımı ve böyle bir modelin kurulmasıyla rahatlıkla yönetilebilir. Şirketlerin karşı karşıya oldukları riskleri mali ve mali olmayan riskler olarak iki ana gruba ayırmak mümkündür. Mali riskler bu tezde ilgilenilen ve yönetilmeleri için bir model geliştirilen risklerdir. Doğal olarak da tüm mali riskler, şirketin ticari anlamda başarıya ulaşabilmesi için yönetilmelidir. Bu tezin temel aldığı konu parametrik risk yönetimidir (kontrol parametreleri yaratılarak yapılan risk yönetimi). Çalışmada risk yönetiminin temel tanımı; bir firmanın mali yapısının devalüasyon, faizler, yurtdışı piyasalardaki çapraz kurlar (pariteler) gibi, piyasa değişkenlerine olan hassasiyetinin ölçülerek, mali yapı içindeki döviz risklerinin (devalüasyon ve parite riski), faiz oranı risklerinin, likiditeye bağlı riskin tespit edilmesi, tespit edilen bu risklerin, firma mali bünyesine en uygun nitelikte Risk Yönetimi Ürünleri kullanılarak (türev ürünler) hedge edilmesi, piyasa değişkenlerinin salınımının, firmanın mali yapısı üzerindeki etkisinin izlenerek, yeni yöntem ve stratejilerin geliştirilmesi, böylelikle mali risklerin dinamik olarak yönetilmesi ve bütün bu işlevleri yerine getirecek MODELLER’in geliştirilmesi olarak yapılmaktadır. Çalışmada bu tanıma uygun bir model tasarımı yapılmış ve model, teorik kuruluş aşamasından, pratik kullanım aşamasına kadar geliştirilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Although they have different commercial areas, companies basically live together with the various internal and/or external financial or non-financial impacts and pressures, and for a prominent success of companies, management of these pressures is very important. These pressures, unpredictable impacts or their vital results on companies’ financials can be called as risk. Therefore a successful company is one which is able to manage its risks. All types of financial risk can successfully be managed by an algorithmic system approach and by a risk management model carefully developed for the specific needs of the company. It is possible to classify the risk that companies face, into two different groups as financial and non-financial risks. Our focus is mainly on financial risk in this thesis and a risk management model has been developed to manage and effectively control of this kind of risk. There is no doubt that this risk must have been managed to control volatility and to provide financial consistency on the companies’ financials. The base of this thesis is parametric risk management. The main definition of risk management in this thesis has been made as to measure the sensitivity of the financial structure of the company, against the fluctuations of market variables such as interest rates, devaluation, inflation and cross rates; to definition and calculation of company’s devaluation, interest rate and liquidity risks carried on the financial structure; to hedge the financial risks by using the most available and matching risk management derivative products and methodologies, to monitor the volatility of market variables (parameters) and their impact on the financial structure and to develop models and algorithms those will deal with the underlined functions. In this thesis, a model design which is parallel to this definition has been made, and the model has been developed from its theoretical base through the practical usage phase. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/11880
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yazılı izin alınmadan yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Finansal Risk tr_TR
dc.subject Risk Yönetimi tr_TR
dc.subject Risk Yönetimi Modeli tr_TR
dc.subject Financial Risk en_US
dc.subject Risk Management en_US
dc.subject Risk Management Model en_US
dc.title İşletmelerde Stratejik Risk Yönetimi Ve Bir Model Önerisi: Stratejik Risk Yönetimi Sistemi; Srms tr_TR
dc.title.alternative Strategic Risk Management In Companies And A Model Suggestion: Strategic Risk Management System; Srms en_US
dc.type Doctoral Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
1300.pdf
Boyut:
29.1 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama