İnşaatlarda değer mühendisliği uygulanması

dc.contributor.advisor Sey, Yıldız
dc.contributor.author Kazanç, Dilek
dc.contributor.authorID 100965
dc.contributor.department Mimarlık
dc.date.accessioned 2023-03-02T13:23:56Z
dc.date.available 2023-03-02T13:23:56Z
dc.date.issued 2000
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000 tr_TR
dc.description.abstract Dünyadaki kaynakların giderek azalması insanları daha az kaynakla daha verimli işler yapma yollarım araştırmaya itmiştir. Değer Yönetimi' nin temelinde de bu mantık yatar. DY yapıyı oluşturan her bileşeni en iyi biçimde düzenleyerek yapıların değerini arttırmak için uğraşır. Bir yapının değerini arttırmak, gereksiz tüm maliyetleri yokederek ve mal sahibi, kullanıcı, yüklenicinin amaçlarının optimum olarak sağlanmasıyla mümkündür. DY yapım süreci içinde üç farklı kavram altında çalışır. 1- Değer Plânlaması; plânlama, fizibilite çalışmalarının yapıldığı, tasarımın bitmediği aşamada uygulanır. 2- Değer Mühendisliği; yapım aşamasının başladığı, projeyle ilgili tüm kararların verilmek üzere olduğu ve değer artırmak için mühendislik tekniklerinin kullanıldığı aşamada uygulanır. 3- Değer Analizi ise, yapım aşamasının bittiği kullanım aşamasında yapının değerli olup olmadığının araştırılması için kullanılır. Çalışmada DY' nin DM bileşeni üzerinde durulmasının sebebi, DM" nin aynı zamanda DP ve DA ile bütünleşik çalışması, DM1 nin yapım sürecinde daha önemli bir rol üstlenmesi ve mühendislik teknikleri kullanarak değeri artırmaya çalışmasıdır. İnşaatlarda DM uygulanması tezinin amacı, DM çalışma sistemini tüm yönleriyle araştırarak, kullandığı teknikleri ayrıntılı olarak analiz etmek ve ülkemizde DM uygulaması yapmak isteyenlere ışık tutmaktır. Tezin birinci bölümü çalışmanın amaç, metod ve sınırlamalarının anlatıldığı giriş bölümüdür. İkinci bölüm, DM ve kavramları, DM' nin tarihi gelişimi, DM' nin amaçlan ve uygulama zamanı, DM uygulanabilecek projeler ve projede uygulanacak alanların seçimi, DM takım elemanları ve rolleri, DM' nin ortak çalıştığı diğer yöntemler, DM iş plânı uygulama evreleri ve bölüm sonucundan oluşmaktadır. İnşaatlarda DM uygulanması üçüncü bülümde, İş Plânı evrelerinin sırası takip edilerek ayrıntılı tablo ve şekillerle incelenmiştir. Buna göre, yapı özellilerinin, maliyetlerinin yer aldığı modeller, fonksiyon analiz yöntemleri, çeşitli fikir üretme teknikleri, değerlendirme etkenleri ve yöntemleri, DM önerilerinin geliştirilmesi, raporların hazırlanması ve son toplantı konulan ele alınmıştır. vııı Dördüncü bölümde, DM uygulama sürecinde her evrede yapılması gerekli işlemler kısa ve açık biçimde özetlenmiş ve DM takım elemanlarmın kullanmaları gereken birçok tablo tezin ekler bölümünde toplanmıştır. Beşinci bölüm, tezin sonuç bölümüdür. DM' nin inşaat firmalarının organizasyon yapısına uyumu, sağladığı faydalar, DM uygulanması için gerekli ortam konu edilmiştir. Genel olarak bazı DM uygulamalarında başarısızlığın nedenlerine de kısaca değinilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract As world resources are rapidly depleted, man is forced to find ways to accomplish his tasks more efficiently and with less expenditure of resources. This basic need lies at the bottom of the concept of "Value Management". TheVM strives to increase the value of a construction by optimally organising every component that makes up that construction. To increase the value of a building one must cut all unnecessary costs while fulfilling the requirements of the proprietor, the user and of the contractor in an optimal manner. During the construction period, VM is carried out under three distinct concepts: 1) Value Planning (VP) is used prior to design completion in the plannning and feasability studies phase; 2) Value Engineering (VE) is applied at the start of construction, when all engineering techniques are used to increase value; 3) Value Analysis (VA) is utilized during the transition from the end of construction to utilization. The reason VE is emphasized in this thesis is that VE plays a major role during the construction phase in the utilization of various engineering techniques to increase value. The purpose of this thesis is to investigate extensively the methodology of VE, to analyze the techniques it uses and to provide guidance for those who wish to apply VE in our country. First section is the introduction in which the goals, methods and the scope of the present study are stated. The second section deals with VM and its concepts, its historical development, the goals of VE and when and to which sorts of projects it is applied, those who make up the VE team and their respective functions, other methods that may be combined with VE, and definition of the phases of a VM work plan. In the third section, phases of the VE work plan are investigated with detailed tables and diagrams(figures). Thereby, models involving the properties and costs of a building, further, methods of functional analysis, techniques for generating new ideas, factors and methods of evaluation, development of VE proposals, preparation of VE reports and the final meeting are studied. Fourth section summarizes the procedures that need to be carried out at every stage of a VE application. Many tables that the members of the VE team need to use are given in the Appendices. The fifth, final section discussses the benefits of VE, its coordinaton into the organizational structure of a construction company and the environment suitable for the use of VE. Possible causes of lack of success in some VE applications are also stated. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/22225
dc.language.iso tr
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Değer mühendisliği tr_TR
dc.subject İnşaat sektörü tr_TR
dc.subject Value engineering en_US
dc.subject Construction sector en_US
dc.title İnşaatlarda değer mühendisliği uygulanması
dc.title.alternative Valve engineering in construction
dc.type Tez
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
100965.pdf
Boyut:
4.39 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama