Zift Eldesi İçin Avgamasya Asfaltiti Ve Göynük Bitümlü Şistinin Kopirolizi: Zift Karakterizasyonu Ve Karbon Fiber Üretimi

dc.contributor.advisor Yardım, M.Ferhat tr_TR
dc.contributor.author Apak, Mevlude Ebru tr_TR
dc.contributor.department Kimya Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Chemical Engineering en_US
dc.date 2000 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-08T17:03:18Z
dc.date.available 2015-12-08T17:03:18Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, Türk katı yakıtlarının hammadde olarak kullanılmasıyla zift esaslı izotropik karbon fiber üretimi ve bu üretim için gerekli olan ziftin eldesi ve karakterizasyonu hedef alınmıştır. Katı fosil olarak Bolu’nun Göynük yöresinden çıkartılan bitümlü şist (GOS) ve Siirt’in Avgamasya yöresinden çıkartılan asfaltit (AA) kullanılmıştır. GOS ve AA belirli oranlarda karıştırılıp kopiroliz edilmiş ve katran üretilmiştir. Elde edilen katranlara hava üfleme, azot üfleme, vakum destilasyonu ve ayrıca bu yöntemi takiben hekzan ekstraksiyonu uygulanarak zift üretilmiştir. Hava üfleme, azot üfleme ve vakum destilasyonunu takiben uygulanan hekzan ekstraksiyonu yöntemlerinin katranların yumuşama noktalarını arttırmak için uygun metotlar olduğu anlaşılmıştır. Üretilen ziftlerin H/C oranları uygulanan metotların sıcaklık ve süre parametrelerin bağlı olduğu azaldığı görülmüştür. Yumuşama noktaları ile H/C oranları arasında bir ilişki olduğu anlaşılmıştır. Vakum destilasyonunu takiben uygulanan hekzan ekstraksiyonu yöntemiyle yumuşama noktası orta derecede olan zift üretilmiş (136°C) ve bu zift çekme ünitesinde çekildikten sonra nitrik asit ile stabilize edilmiş ve 1000°C’da karbonize edilerek karbon fiber haline getirilmiştir. Elde edilen fiberler taramalı elektron mikroskobunda (SEM) incelendiğinde fiberlerin yüzeylerinde bazı yarıklar ve pürüzler görülmüştür. Bunların zift yapısından ya da fiberlerin yeterli derecede stabilize edilememiş olmasından dolayı kaynaklandığı anlaşılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In the present study, two Turkish fossil fuels, Göynük oil shale (GOS) and Avgamasya asphaltite (AA), have been chosen as raw materials to prepare pitch precursors for isotropic carbon fibre production. In order to prepare tar material, ground GOS and AA have been mixed in some ratios. Tar materials have been produced by pyrolysis and copyrolysis of GOS and AA. Pitches have been prepared by air-blowing, nitrogen-blowing, vacuum-distillation, and vacuum-distillation followed by hexane extraction. The H/C atomic ratios and therefore, the softening points of the pitches have been varied with the severity of the air and nitrogen blowing. Air-blowing, nitrogen-blowing, and vacuum-distillation followed by hexane extraction have given pitches with high softening points. Mild oxidation effect has been observed by air-blowing. A spinnable pitch with a moderate softening point has been produced by vacuum-distillation followed by hexane extraction. The stabilisation of the green fibres obtained by the spinning of this pitch has been done by using nitric acid. The stabilised fibres have been carbonised in a tubular furnace with slow heating steps up to 1000°C. The SEM images of the carbonised fibres have shown some surface distortions due to insufficient stabilisation and/or pitch composition. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/11193
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science And Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Katran tr_TR
dc.subject Zift tr_TR
dc.subject Karbon fiber tr_TR
dc.subject Tar en_US
dc.subject Pitch precursor en_US
dc.subject Carbon fibre en_US
dc.title Zift Eldesi İçin Avgamasya Asfaltiti Ve Göynük Bitümlü Şistinin Kopirolizi: Zift Karakterizasyonu Ve Karbon Fiber Üretimi tr_TR
dc.title.alternative Copyrolysis Of Avgamasya Asphaltite And Göynük Oil Shale For Pitch Precursors: Characterisation And Carbon Fibre Production en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
15.pdf
Boyut:
18.12 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama