Bina Cephelerinin Ses Yalıtım Performanslarının Değerlendirilmesi: Taksim – Beşiktaş Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Döşemeciler, Ayçe
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
İstenmeyen ses olarak tanımlanan gürültü, günümüz kentlerinin başlıca sorunlarındandır. Günlük yaşamda insanlar, işyerlerinde, konutlarda ve sokaklarda çevresel gürültülere maruz kalmaktadır. İstanbul gibi taşıt sayısının, dolayısıyla karayolu gürültüsünün fazla olduğu bir kentte, kişiler gürültüden psikolojik ve fizyolojik olarak olumsuz etkilenmektedir. Dolayısıyla gürültü azaltımında, yapıların dış duvarlarının ses yalıtımı performansları, gün geçtikçe daha önemli hale gelmektedir. Bu çalışmada, dış duvarların, karayolu gürültüsüne bağlı olarak ses yalıtımı performansları, teorik ve deneysel olarak değerlendirilmiştir. Örnek olarak, İstanbul’un trafik açısından yoğun iki semti olan Taksim ve Beşiktaş seçilmiştir. Bu semtlerde seçilmiş yapıların dış duvarlarının ses yalıtımı, ISO’ya ve TSE’ye bağlı, deneysel olarak ölçülmüş ve elde edilen değerler, teorik olarak hesaplanmış değerlerle karşılaştırılmıştır. Yapıların taşıyıcı sistemlerinin, saydamlık oranlarının farklı olmasından kaynaklanan sonuçlar karşılaştırılmıştır. Deneysel sonuçların, yapı içinde ve dışında olması gereken gürültü düzeyine uygun olup olmadığı, kuramsal olarak bulunmuş sonuçlarla karşılaştırılmış, uluslararası gürültü kriterlerine göre değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, mevcut gürültü sorunu ortaya çıkarılmış ve analiz yapılmıştır.
Noise, which is defined as unwanted sound, is one of the biggest problems in today’s cities. In our daily life, people are exposed to environmental noise in offices, dwellings and at the streets. In a big city like Istanbul where the number of motor vehicles and so the road traffic noise are great, people are inversely affected from noise physically and psychologically. Because of these reasons, the sound insulation of building façades becomes more important in noise reduction day by day. In this study, the sound insulation of building façades is evaluated with theoretical and experimental methods. As samples, Taksim and Beşiktaş, which have high traffic density, have been chosen. The sound insulation of the building façades chosen in these regions, have been measured experimentally according to ISO and TSE standards. And the results were compared with the theoretical results. Also the results were compared with one building to another because of the construction and the transparency ratio difference. The experimental results are compared to theoretical results and evaluated according to the outdoor and indoor noise levels proposed by international noise criterias. As a conclusion, the present noise problem has been brought out and analysis have been made for the sound insulation of the building façades.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Ses yalıtımı, Gürültü, Trafik gürültüsü, Taksim, Beşiktaş, Sound insulation, Noise, Traffic noise, Taksim, Beşiktaş
Alıntı